Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 11. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Podcast:

Evangelium:

Ježíš řekl svým učedníkům: „Neshromažďujte si poklady na zemi, kde je kazí mol a rez a kam se zloději prokopávají a kradou. Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani mol, ani rez nekazí a kam se zloději nemohou prokopat a krást. Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Oko je pro tělo jako svítilna. Je-li tedy tvé oko zdravé, celé tvé tělo bude jasné. Je-li však tvé oko nemocné, celé tvé tělo bude temné. Jestliže tedy tvé vnitřní světlo je tmou, jak hluboká bude sama temnota!“ (Mt 6,19-23)

Zamyšlení:

Dnes nám Pán říká, že „svítilnou těla je oko“ (Mt 6, 22). Svatý Tomáš Akvinský chápe, že když Ježíš mluví o oku, má na mysli záměry člověka. Když je úmysl přímý, jasný, zaměřený na Boha, jsou všechny naše činy zářivé, oslnivé; když však úmysl přímý není, jak velká je tma! (srov. Mt 6,23). Náš úmysl může být nespravedlivý kvůli zlobě, kvůli zlu, ale častěji je to kvůli nedostatku zdravého rozumu. Žijeme, jako bychom přišli na svět hromadit bohatství, a na nic jiného nemyslíme. Vydělávat peníze, kupovat, zajišťovat, vlastnit. Chceme, aby nás druzí obdivovali, nebo nám snad záviděli. Klameme sami sebe, trpíme, jsme zatíženi starostmi a problémy a nenacházíme štěstí, které hledáme. Ježíš však předkládá jiný návrh: „Shromažďujte si však poklady v nebi, kde je ani mol, ani rez nekazí a kam se zloději nemohou prokopat a krást.“ (Mt 6,20). Nebe je stodola dobrých skutků; a to je jistě poklad navždy trvající. Buďme k sobě upřímní, kam vkládáme své úsilí? Jistě je správné, aby dobrý křesťan poctivě studoval a pracoval, aby se prosadil ve světě, aby založil rodinu, zajistil si budoucnost a klid na stáří, aby pracoval také z touhy pomáhat druhým….. Ano, to vše je pro dobrého křesťana správné. Ale pokud to, o co usiluješ, je mít víc a víc, vkládáš své srdce do těchto statků, zapomínáš na dobré skutky, zapomínáš, že v tomto světě jsme jen na chvíli, že náš život je pomíjivý stín, není pak pravda, že naše oko je ve tmě? A je-li zdravý rozum zaslepen,“ jak hluboká bude sama temnota“ (Mt 6,23).

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

  • „Když si začneš ošklivit to, co jsi udělal, právě tehdy začínají tvé dobré skutky, protože se obviňuješ ze svých špatných skutků.“ (srov. sv. Augustin)
  • „Ježíš vybízí k nezištnému užívání věcí bez touhy po vlastnictví nebo panství, ale podle Boží logiky, logiky ohleduplnosti k druhým, logiky lásky.“ (Sv. Jan)
  • „Vyznání hříchů (obžaloba) nás osvobozuje i z čistě lidského hlediska a usnadňuje naše smíření s ostatními. Když se člověk obžalovává, hledí do tváře hříchům, které má na svědomí; bere za ně zodpovědnost a tak se znovu otevírá Bohu a společenství církve, aby si umožnil novou budoucnost.“ (Katechismus katolické církve, č. 1455)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevÍry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie