Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA PÁTEK PO 5. NEDĚLI V MEZIDOBÍ

Evangelium:

Ježíš přišel do jedné vesnice, kde ho přijala do domu nějaká žena jménem Marta. Měla sestru, která se jmenovala Marie. Ta se posadila Pánu k nohám a poslouchala jeho řeč. Marta měla plno práce s obsluhou. Přistoupila k němu a řekla: “Pane, nezáleží ti na tom, že mě má sestra nechala obsluhovat samotnou? Řekni jí přece, ať mi pomůže!” Pán jí odpověděl: “Marto, Marto! Děláš si starosti a znepokojuješ se pro mnoho věcí. Ano, jen jedno je třeba. Marie si vybrala nejlepší úděl a ten jí nikdo nevezme.” (Lk 10,38-42)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes, v den památky svaté Scholastiky, nám evangelium předkládá vyvážený postoj dvou žen, dvou sester, které zůstávají symbolem církve. Jedna je zaneprázdněná intenzivní službou, druhá sedí u nohou Pána, aby naslouchala jeho slovům. Marta a Marie, dvě sestry, které nelze od sebe oddělit. Dva rozdílné postoje, které nemůžeme rozdělit. Každým dnem je důležitější, aby v každém křesťanovi koexistovaly oba: usilovná práce a kontemplace. Zdá se, že oba postoje jsou v každé ze sester dobře definovány. Marta je aktivní, Maria kontemplativní. Dva způsoby bytí při určování duchovního života osob. Marta ho “přivítala ve svém domě” (Lk 10,38). Tato slova se objevují na několika místech Písma svatého. Jaké štěstí, že mohla přivítat Pána. Kéž by se to dalo říci i o nás všech, že můžeme vítat Pána přítomného v našem domě, v naší duši. Děláme to, když bez ostychu hájíme Jeho učení, když se nestydíme hlásat evangelium slovem i prací. Svému Pánu sloužíme, když se snažíme žít podle požadavků naší víry. Opakujme si s Jozuem: “Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu” (Joz 24,15). Dnes si připomínáme památku svaté Scholastiky, dvojčete svatého Benedikta, zakladatele západního mnišství. Scholastika se narodila v Nursii v Itálii v roce 480. Byla řeholnicí, která také založila mnišskou komunitu pro ženy poblíž Monte Cassina. Stejně jako Maria si zvolila kontemplaci. Svatý Řehoř Veliký o svaté Scholastice říká, že “byla zasvěcena všemohoucímu Bohu již ve velmi raném věku a jednou ročně navštěvovala svého bratra v domě poblíž kláštera Monte Cassino, aby se s ním radila o duchovních záležitostech”. Učme se od této světice povznášet naše rozhovory na duchovní úroveň a stejně jako ona být kontemplativní, i když ještě žijeme na tomto světě.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie