Zamyslenia

ZAMÝŠLENÍ NA PONDĚLÍ / 4. LEDNA 2021

ZAMÝŠLENÍ NA PONDĚLÍ / 4. LEDNA 2021

Druhý den Jan stál se dvěma ze svých učedníků. Pohlédl na Ježíše, jak jde kolem, a řekl: „Hle, beránek Boží!“ Ti dva učedníci slyšeli, co říká, a šli za Ježíšem. Ježíš se obrátil a viděl, že jdou za ním. Zeptal se jich: „Co byste chtěli?“ Odpověděli mu: „Rabbi“ – to přeloženo znamená Mistře – „kde bydlíš?“

Řekl jim: „Pojďte a uvidíte!“ Šli tedy, viděli, kde bydlí, a ten den zůstali u něho; bylo kolem čtyř hodin odpoledne. Jeden z těch dvou učedníků, kteří to od Jana slyšeli a šli za ním, byl Ondřej, bratr Šimona Petra. Ten nejdříve nalezl svého bratra Šimona, řekl mu: „Našli jsme Mesiáše!“ – to přeloženo znamená Kristus – a přivedl ho k Ježíšovi. Ježíš na něj pohlédl a řekl: „Ty jsi Šimon, syn Janův. Budeš se jmenovat Kéfas,“ to je v překladu Petr (Skála). Jn 1,35-42

Zamyšlení:

Janovo evangelium podává trochu jiný obraz povolání prvních učedníků, protože tím prvním není Petr, nýbrž dva učedníci, z nichž jedním je Ondřej, Šimonův bratr. On teprve následně přivede Šimona-Petra. Ježíš se pohybuje v prostředí, v němž působí velmi úspěšně Jan Křtitel. Ten však svou úspěšnou činnost nepoužívá pro budování své slávy, nýbrž odkazuje dál. Nebojuje o sympatie učedníků, nežárlí na Ježíše, když ho jeho učedníci opustí a jdou za ním. Jan je pravým služebníkem pravdy.

Ježíš Ondřeje a toho druhého Janova učedníka (nejspíš Filipa) pozve k sobě, aby viděli, aby s ním měli společenství. Nabídne jim kus sebe, kus své intimity, svého domova. Na prvním místě nabízí sebe, nepoučuje, nevymezuje se, ale zve „Pojďte a uvidíte“.  A oni u něho zůstanou zdá se dost dlouho. Ježíš byl jistě i jako člověk velmi přitažlivý a zajímavý, charismatický, určitě s ním nebyla nuda. To je zřejmé i z toho, že Ondřej okamžitě běží za svým bratrem, aby se s ním podělil o své nadšení z Ježíše. Toho to také nenechá chladným a jde se přesvědčit. Ježíš v něm odhaluje kvality, o kterých možná ani sám neví, a dává mu nové jméno Kéfas-Petr-Skála. To jméno vyjadřuje i roli, kterou má Šimon později sehrát.

S Ježíšem není nuda ani dnes, když si ho člověk pořádně všimne, když ho navštíví tam, kde bydlí, u něho doma, a to je v textech Písma, v kostele, ale také v druhých lidech i v přírodě …. „Mistře, kde bydlíš?“ To by měla být i naše otázka, doplněná prosbou, abychom mohli přijít k němu domů. Jistě nás pozve „Pojď a uvidíš“. A kdy už k němu vejdeme, máme jako učedníci zůstat u něho, nespěchat hned pryč.  Určitě se dozvíme něco, co i nás vyburcuje se o to podělit s dalšími.

Aplikace:

Jaké by asi nám dal Ježíš jméno, kdybychom se s ním setkali jako Šimon-Petr?

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.

Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.

Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě
celým srdcem.

Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa,
učiň, abychom v něm byli všichni jedno.

Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom
oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.

Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny
k svému Synu.

Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte
šířit Boží království na zemi.

Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám
služebníky evangelia.

Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte
hlasatelům víry.

Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci,
přimlouvejte se za všechny stavy církve.

Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a
Josefo, blahoslavení  polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte
nám v apoštolské práci.

Před světlem Slova a Duchem milosti, ať
ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích
všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie