Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU 13. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Evangelium:

K Ježíšovi přišli Janovi učedníci a ptali se: „Proč se my a farizeové postíme – ale tvoji učedníci se nepostí?“ Ježíš jim odpověděl: „Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a potom se budou postit. Nikdo přece nevsadí záplatu z neseprané látky na staré šaty, jinak se ten přišitý kus ze šatů vytrhne a díra se ještě zvětší. Ani se nenalévá mladé víno do starých měchů, jinak se měchy roztrhnou, víno vyteče a měchy přijdou nazmar. Ale mladé víno se nalévá do nových měchů, a tak se uchová obojí.“  (Mt 9, 14-17)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes vidíme, že Ježíš s sebou přinesl nové učení, kterému učil s autoritou, a také si uvědomujeme, že jak už to u nových věcí bývá, jak se dostávají do rozporu s převládající praxí a prostředím. Na stránkách Písma svatého předcházejících dnešnímu evangeliu vidíme, jak Ježíš odpouští ochrnutému hříchy a uzdravuje jeho nemoc, zatímco zákoníci jsou šokováni; nebo jak Ježíš říká celníku Matoušovi, aby ho následoval, a jí u něj v domě s ním a dalšími celníky a hříšníky, zatímco farizeové „chodí po hradbách“; a v dnešním evangeliu jsou to Janovi učedníci, kteří se k Ježíšovi přibližují, protože nechápou, že on a jeho učedníci se nepostí.

Ježíš, který nikdy nenechá nikoho bez odpovědi, na to říká: “Mohou hosté na svatbě truchlit, dokud je ženich s nimi? Přijdou však dny, kdy jim ženicha vezmou, a potom se budou postit.“ (Mt 9,15). Půst byl a stále je kající praxí, „která nás připravuje na liturgické svátky; přispívá k tomu, abychom dovedli získat nadvládu nad svými pudy a svobodu srdce“ (Katechismus katolické církve, č. 2043) a vyprošuje Boží milosrdenství. V těchto chvílích však uprostřed nich bylo nekonečné Boží milosrdenství a láska v přítomností Ježíše, vtěleného slova. Jak se mohli postit? Existoval jen jeden možný postoj: radost, zatímco se těšili z přítomnosti Boha, který se stal člověkem. Jak se mohli postit, když jim Ježíš zjevil nový způsob vztahu k Bohu, nového ducha, který bořil všechny ty staré způsoby a zvyky?

Dnes je tu Ježíš:  Přijď, Pane Ježíši!

Žijeme v době očekávání. Proto je vhodné nechat se každý den obnovovat novým Ježíšovým duchem, vzdát se starých zvyklostí, zdržet se toho, co by nám mohlo bránit na cestě k plnému ztotožnění se s Kristem, ke svatosti. „Spravedlivý je náš pláč – náš půst -, máme-li vroucí touhu ho spatřit“ (sv. Augustin).

Prosme Pannu Marii, aby nám udělila milost, kterou potřebujeme k prožívání radosti z vědomí, že jsme jejími milovanými dětmi.

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

  •    „Půst je kormidlem lidského života a řídí celou loď našeho těla.“ (sv. Petr Chrysolog)
  •     “K novému vínu nové měchy. Proto nás církev žádá, nás všechny, o několik změn. Žádá nás, abychom nechali stranou pomíjivé struktury; nejsou nutné! A pořiďte si nové měchy, ty evangelijní.” (papež František)
  •     “Laici plní své prorocké poslání také prostřednictvím evangelizace tím, že hlásají Krista ´svědectvím života a slovem´. Toto šíření evangelia u laiků ´dostává zvláštní ráz a zvláštní účinnost, protože se uskutečňuje v běžných světských podmínkách´. (II. vatikánský koncil).” (Katechismus katolické církve, č. 905)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie