Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU 5. VELIKONOČNÍHO TÝDNE

Evangelium:

Ježíš řekl svým učedníkům: „Jestliže vás svět nenávidí, uvažte, že mne nenáviděl dříve než vás. Kdybyste byli ze světa, svět by miloval to, co mu patří. Že však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: `Služebník není víc než jeho pán.’ Když pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás. Když zachovali moje slovo, budou zachovávat i vaše. Ale to všechno vám způsobí kvůli mému jménu, protože neznají toho, který mě poslal.“ (Jan 15,18-21)

Podcast:

Zamyšlení:

Jednou z hlavních charakteristik Kristových učedníků je boj proti všemu zlu a hříchu, které se ve světě a v každém člověku vyskytují. Proto je Ježíš světlem lidí, světlem, které osvětluje temnotu světa. Karol Wojtyla nás nabádá, “aby nás toto světlo činilo silnými a schopnými přijmout a milovat celou Kristovu pravdu a ještě více ji milovat, když se jí náš svět postaví”. Křesťané ani církev se nemohou řídit pomíjivou módou či kritérii tohoto světa. Kristův pohled je pro nás tím jedinečným, definitivním a nevyhnutelným, kterým se musíme řídit. Není na Ježíši, aby se přizpůsoboval světu, ve kterém žijeme; je naopak na nás, abychom proměňovali svůj život tak, abychom napodobovali Ježíše. Kristus je stejný, ať už včera, dnes nebo navěky. To by nás mělo přimět k zamyšlení. Když po nás a po církvi naše sekularizovaná společnost požaduje určité změny nebo přizpůsobování se, jednoduše se po nás prakticky vždy chce, abychom se vzdálili od Boha. My křesťané bychom však měli být věrní Kristu a jeho poselství. Svatý Irenej říká: “Bůh nic nepotřebuje, člověk potřebuje společenství s Bohem, takže slávou člověka je zůstat s ním a pokračovat ve službě jemu.” Tato věrnost může dost často znamenat pronásledování: “Když pronásledovali mne, budou pronásledovat i vás” (J 15,20). Neměli bychom se pronásledování bát; spíše bychom se měli bát toho, že se dostatečně silně nesnažíme vždy plnit Boží vůli. Buďme stateční a beze strachu hlásejme Krista vzkříšeného, světlo a radost všech křesťanů! Dovolme Duchu svatému, aby nás proměnil, abychom o něm mohli informovat celý svět!

Myšlenky k dnešnímu evangeliu:

  • “Neodmítejte se nechat omladit spojením s Kristem ani v tomto starém světě. On vám to říká: Nebojte se, vaše mládí se obnoví jako mládí orla.” (sv. Augustin)
  • “Pokud se snažíme prohloubit svůj vztah s Otcem, neměli bychom se divit, že jsme pro své přesvědčení nepochopeni, že se nám někdo staví na odpor, nebo že jsme dokonce pronásledováni.” (svatý Jan Pavel II.)
  • “Před Kristovým příchodem musí církev projít závěrečnou zkouškou, která otřese vírou mnohých věřících. Pronásledování, které provází její putování po zemi, odhalí „tajemství nepravosti“ v podobě náboženského podvodu, přinášejícího lidem zdánlivé řešení jejich problémů za cenu odpadnutí od pravdy.” (Katechismus katolické církve, č. 675)

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie