Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SOBOTU 8. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Evangelium:

Ježíš a jeho učedníci přišli znovu do Jeruzaléma. A jak šel chrámem, přistoupili k němu velekněží, učitelé Zákona a starší s otázkou: “Jakou mocí děláš tyto věci? Kdo ti k tomu dal plnou moc, abys to dělal?” Ježíš jim odpověděl: “Zeptám se vás na jednu věc. Odpovězte mi, a já vám řeknu, jakou mocí dělám tyto věci. Byl Janův křest z nebe, nebo od lidí? Odpovězte mi!”Ale oni mezi sebou uvažovali: “Řekneme-li `z nebe’, namítne: `Proč jste mu tedy neuvěřili?’ Máme říci `od lidí’? – to se báli lidu, protože všichni byli přesvědčeni, že Jan byl skutečně prorok. Odpověděli tedy Ježíšovi: “Nevíme.” A Ježíš jim řekl: “Ani já vám nepovím, jakou mocí tyto věci dělám.” (Mk 11, 27-33)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes nám Ježíš ukazuje vydávání svědectví jako základní poslání všech křesťanů: „Tak ať vaše světlo svítí druhým“ (Mt 5,16). Toto světlo k nám přijde z nasycení evangeliem a z roznícení Duchem svatým. Ježíš nám také říká, že musíme být solí: „Vy jste sůl země“ (Mt 5,13). K čemu má být sůl? Především ke dvěma věcem: aby dodávala jídlům chuť a v tehdejších dobách také k uchovávání jídla. Pán chce, abychom dávali chuť božské milosti našemu světu, který ji tolik potřebuje, a zároveň zachovávali dobré mravy v naší společnosti, dobré soužití, spravedlnost a úctu k hodnotě a důstojnosti všech lidských životů.

Ve všech dobách existovali lidé, kteří toto Boží volání brali vážně, a světec, jehož památku dnes uctíváme, Justin, mučedník (2. století), je jedním z nich. V křesťanském starověku byl solí a světlem. Ve své podstatě filozof a badatel, který v křesťanské víře našel důvod svého života a odpověď na své otázky, jak sám uvedl před římským prefektem Rustikem v procesu, který vedl k jeho mučednické smrti: „Snažil jsem se poznat všechna učení, ale nakonec jsem se přiklonil k pravému učení, totiž ke křesťanskému“. Papež František o něm říká: „Justin byl sice studentem filosofie a teologie, ale také jedním z prvních popularizátorů a vysvětloval křesťanské učení; vděčíme mu za první podrobné odhalení nedělního slavení eucharistie a liturgických obřadů.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevíry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie