Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU 23.TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Evangelium:

Ježíš se zahleděl na učedníky a řekl: „Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království. Blahoslavení, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blahoslavení, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blahoslavení jste, když vás budou lidé nenávidět, když vás vyloučí (ze svého středu), potupí a vaše jméno vyškrtnou jako prokleté kvůli Synu člověka. Radujte se v ten den a jásejte, máte totiž v nebi velkou odměnu; vždyť stejně se chovali jejich předkové k prorokům! Ale běda vám, boháči, neboť (už) máte své potěšení. Běda vám, kdo jste nyní nasycení, neboť budete hladovět. Běda vám, kdo se nyní smějete, neboť budete naříkat a plakat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich předkové k falešným prorokům!“ (Lk 6,20-26)

Podcast:

Zamyšlení:

Ježíš dnes ukazuje, v čem spočívá pravé štěstí našeho života. V Lukášově verzi jsou blahoslavenství doprovázena bolestným nářkem nad těmi, kdo nepřijímají poselství o spáse, ale raději zůstávají u soběstačného a sobeckého života. Blahoslavenstvími a nářky Ježíš učí o dvou cestách: o cestě života a realitě smrti. Třetí a neutrální možnost neexistuje: kdo nejde cestou života, směřuje na cestu smrti; kdo nejde za světlem, žije ve tmě. “Blahoslavení, vy chudí, neboť vaše je Boží království!” (Mt 24,7). (Lk 6,29). Toto blahoslavenství je základem všech ostatních, protože kdo je chudý, bude moci získat Boží království jako dar. Kdo je chudý, uvědomí si, že musí mít hlad a žízeň: ne po hmotných věcech, ale po Božím slově; ne po moci, ale po lásce a spravedlnosti. Kdo je chudý, bude moci plakat nad utrpením světa. Kdo je chudý, pozná, že Bůh je celé jeho bohatství, a proto ho svět nepochopí a bude mu slzavým údolím. “Ale běda vám, boháči, neboť (už) máte své potěšení.” Toto „běda“ je také základem pro všechny ostatní Ježíšovy výstrahy: protože kdo je bohatý a soběstačný, kdo neumí dát své bohatství do služeb druhých, ten se omezuje jen na své sobectví a sám si působí neštěstí. Kéž nás Bůh vysvobodí od žízně po bohatství, od honby za sliby tohoto světa a od toho, abychom své srdce vkládali do hmotných věcí; kéž nás Bůh vysvobodí od toho, abychom si libovali v lidské chvále a obdivu, protože to by znamenalo, že jsme své srdce vložili do slávy světa, a ne do slávy Ježíše Krista.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie