Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU PO ŠESTÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

ZAMYŠLENÍ NA STŘEDU PO ŠESTÉ NEDĚLI VELIKONOČNÍ

Slova svatého evangelia podle Jana

Ježíš řekl svým učedníkům: „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci, ale teď byste to nemohli snést. Ale až přijde on, Duch pravdy, uvede vás do celé pravdy. On totiž nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit to, co uslyší, a oznámí vám, co má přijít. On mě oslaví, protože z mého vezme a vám to oznámí. Všechno, co má Otec, je moje; proto jsem řekl, že z mého vezme a vám to oznámí.“ (Jan 16, 12-15)

Zamyšlení:

Dnes nám Pán chce znovu otevřít oči, abychom si uvědomili, že velmi často děláme věci úplně špatně. „Duch pravdy přichází a uvede vás do celé pravdy“ (Jan 16,13). Jak zvláštní! Místo toho, abychom se nechali vést Duchem (velkou neznámou našich životů!), děláme zcela něco jiného. Buď ho ignorujeme, nebo „mu vnucujeme“ to, o čem jsme již rozhodli. Ale to, co nám dnes říkají slova evangelia, je přesně naopak: máme se nechat jím vést. Přečetl jsem dnešní evangelium a myslím na mnoho chlapců a dívek, kteří budou letos biřmováni. Vidím lidi kolem sebe a cítím pokušení si pomyslet: —Jsou stále takovými „zelenáči“! Těmto je Duch prakticky neznámý; a mohou být tak snadno ovlivněni vším a ničím zároveň! Učiň nás, Pane, dospělými ve víře, účinnými nástroji tvého Ducha, abychom se stali „kurýri“ tvé pravdy; pokusili se druhé správně „vést“, pomoci otevřít jim srdce a uši pro tebe, Pane. „Měl bych vám ještě mnoho jiného říci“ (Jan 16,12). —Nevzdávej to, Pane, vydrž s námi mluvit a odhal nám svou vlastní identitu! Ať nám Duch pravdy pomůže rozpoznat, co je v našem životě falešné, a zároveň nám dá potřebnou odvahu se toho zbavit. Nechme ho rozsvítit svá srdce, abychom také poznali, zda je v nás cokoli autentického, co již sdílí Pravdu o Bohu v Duchu svatém. Pokud se nám tímto procesem povede projít, pak budeme vědět, zač děkovat a jak žít s opravdovou radostí. Duchu pravdy, otevři naše srdce a naše životy Kristovu evangeliu: aby toto světlo bylo světlem pro nesení naší každodenní existence. Duch svatý, náš Pomocník, nás činí silnými, abychom žili Kristovu pravdu, a tím vydávali svědectví všem.

Podcast:

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.

Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.

Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.

Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.

Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.

Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.

Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.

Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.

Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.

Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.

Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení  polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.

Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie