Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SV. MATOUŠE, EVANGELISTY

Evangelium:
Když Ježíš šel ze svého města, uviděl v celnici sedět člověka, který se jmenoval
Matouš. A řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. Když byl Ježíš u stolu v
jeho domě, přišlo mnoho celníků a hříšníků a zaujali místo u stolu s ním a s jeho
učedníky. Když to viděli farizeové, řekli jeho učedníkům: „Proč váš Mistr jí s celníky
a hříšníky?“ On to zaslechl a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a
naučte se, co znamená: ‘Milosrdenství chci, a ne oběť.’ Nepřišel jsem totiž povolat
spravedlivé, ale hříšníky.“
(Mt 9,9-13)

Podcast:

Zamyšlení:
Dnes slavíme svátek svatého Matouše, apoštola a evangelisty. On sám vypráví o
svém obrácení. Seděl na celnici a Ježíš ho vyzval, aby ho následoval. Matouš –
pokračuje jeho evangelium – “vstal a šel za ním” (Mt 9,9). S Matoušem přijímá
skupina Dvanácti úplně jiného člověka, a to jak kvůli jeho výchově, tak také
kvůli jeho společenskému postavení a bohatství. Jeho otec ho přiměl studovat
ekonomii, aby dokázal stanovit cenu pšenice a vína; ryb, které mu přinesou Petr
a Ondřej a Zebedeovi synové, a vzácných perel, o nichž mluví evangelium.
Jeho povolání výběrčího daní se mu příčilo. Ti, kdo ji vykonávali, byli považováni
za celníky a hříšníky. Byl ve službách krále Heroda, pána Galileje, krále lidmi
nenáviděného, který je v Novém zákoně líčen jako cizoložník, vrah Jana Křtitele
a který se na Velký pátek vysmívá Ježíšovi. Co si asi Matouš pomyslí, když má
králi Herodovi vést účty? Matoušovo obrácení pro něj muselo znamenat
opravdovou úlevu, což dokazuje hostina, kterou pořádá, když na ni zve celníky a
hříšníky. Byl to jeho vlastní způsob, jak projevit Mistrovi vděčnost za to, že se
dokázal zbavit toho nejmizernějšího postavení a najít to pravé štěstí. Svatý
Beda Ctihodný při komentování Matoušova obrácení píše: “Toto obrácení
jednoho celníka dalo mnoha lidem, těm z jeho povolání i jiným hříšníkům,
příklad pokání a odpuštění (…). Sotva se obrátil, přitáhl Matouš za sebou celý
zástup hříšníků na stejnou cestu ke spáse”.

V jeho obrácení můžeme vidět Boží milosrdenství, jak ukazuje Ježíšova odpověď
na kritiku farizeů: “To, co chci, je milosrdenství, ne oběť. Nepřišel jsem povolat
spravedlivé, ale hříšníky” (Mt 9,13).

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie