Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDIKTY OD KŘÍŽE, PANNY A MUČEDNICE, PATRONKY EVROPY

Evangelium:

Ježíš řekl apoštolům: Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale duši zabít nemohou; bojte se toho, který může i duši i tělo zahubit v pekle. Neprodávají se dva vrabci za haléř? A ani jeden z nich nepadne na zem bez dopuštění vašeho Otce. U vás pak jsou spočteny i všecky vlasy na hlavě. Nebojte se tedy; máte větší cenu než mnoho vrabců. Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i já přiznám před svým Otcem v nebi; kdo mě však zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. (Mt 10,28-33)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes slavíme svátek svaté Terezie Benedikty a Kříže, Edity Steinové, patronky Evropy. Žila s odvahou svou konverzi od židovství ke katolické církvi a také statečně čelila mučednické smrti během 2. světové války. Písmo svaté při různých příležitostech zmiňuje frázi “nebojte se”. Většinou ve velmi výjimečných okamžicích. Jako významný příklad můžeme připomenout Zvěstování Matce Boží.

Tato fráze: NEBOJTE SE je spíše pozitivní výzvou než negativním postojem. Matoušovy předchozí texty (které jsme četli v několika minulých dnech) nám ukázaly, že poslání učedníků nebylo bez obtíží a pronásledování. Dnešní text je spíše výzvou k opravdové naději. Skutečný učedník musí být někdo odvážný a neohrožený.

Za těmito slovy můžeme najít to, co církev formulovala pod názvem “svatá bázeň před Pánem”, která je jedním ze sedmi darů Ducha svatého. Dnešní evangelium představuje některé charakteristiky tohoto daru. Netýkají se tak docela skutečné bázně, ale spíše toho, jak žít svůj vztah k Bohu.

Jestliže On, který je Otcem, bdí nad lidmi ještě vznešenějším způsobem, než je pozorná péče o ptáky (srov. Mt 10,29-31), vztah, který navazuje s nejdokonalejším stvořením, je ještě mnohem silnější. Bázeň před Pánem nás podněcuje, abychom tento vztah prožívali s úctou, s důvěrou, s náročností a odpovědností toho, kdo ví, že ho sám Ježíš před Otcem pozná.

Pravý učedník žije povzbuzen tímto vztahem, který má smysl jen tehdy, je-li opravdový. A pravá opravdovost se měří jeho lidskou složkou, neboť ta božská v něm již přebývá. Svatí nám pomáhají vyjadřovat a prožívat tento vztah založený na jejich svaté bázni před Pánem. Dnes je to patrné ze vzpomínky na svatou Terezii Benediktu od Kříže. Hledala ho, a jakmile ho našla, zůstala v tomto ustavičném vztahu.

Milé sestry a bratři, přejeme požehnaný den.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie