Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ 15. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Evangelium:

Ježíš začal vytýkat městům, ve kterých se stalo nejvíc jeho zázraků, že se neobrátila: „Běda tobě, Chorazine, běda tobě, Betsaido! Kdyby se staly v Tyru a Sidónu takové zázraky jako u vás, už dávno by dělali pokání v žínici a v popelu. Ale to vám říkám: Tyru a Sidónu bude v soudný den lehčeji než vám. A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do pekla klesneš! Kdyby se v Sodomě staly ty zázraky, které se staly v tobě, zůstala by až do dneška. Ale říkám vám: Sodomské zemi bude v soudný den lehčeji než tobě.“ (Mt 11,20-24)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnešní evangelium hovoří o Božím historickém soudu nad Chorazínem, Kafarnaumem a dalšími městy: ” Běda tobě, Chorazine, běda tobě, Betsaido! Kdyby se staly v Tyru a Sidónu takové zázraky jako u vás, už dávno by dělali pokání v žínici a v popelu.” (Mt 11,21). Mezi jejich černými troskami – to je vše, co z nich zbylo – jsem nad tímto úryvkem přemýšlel. A neradoval jsem se z jejich selhání. Myslel jsem si: Pán také procházel našimi městy, naší čtvrtí, našimi domy a… věnovali jsme mu pozornost, všímali jsme si ho?

S kamenem v ruce jsem si říkal: Něco takového zůstane z mé historické existence, pokud nebudu Pánovu návštěvu zodpovědně prožívat. Když procházím nelidskými ulicemi našich “nocleháren”, přemýšlím: “Co se dá dělat, abych pomohl těmto lidem, s nimiž se cítím naprosto neschopen navázat dialog, s nimiž nemohu sdílet své iluze, jimž se zdá nemožné předat Boží lásku? . A pak jsem si vzpomněl na životní motto, které si zvolil svatý František Saleský, když byl jmenován biskupem v Ženevě – “Tam, kde nás Bůh zasadil, tam musíme toužit kvést”. A jestliže s kamenem v ruce někdy přemýšlím o přísném Božím soudu, který mě může potkat, jindy -s divokým kvítkem, zrozeným mezi plevelem a hnojem ve vysokých horách- vidím, že bych neměl ztrácet Naději. Musím oplácet dobrotu, kterou mi Bůh prokazuje, a tak i ta skrovná velkorysost, kterou vložím do srdce toho, koho zdravím, nebo zaujatý a pozorný pohled na toho, kdo se mě ptá na nějakou informaci, či jen můj děkovný úsměv adresovaný tomu, kdo ustoupí a nechá mě projít, bude v budoucnu vzkvétat. A víra se v našem okolí neztratí.

Bratři a sestry přejeme požehnaný den

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie