Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ 21. TÝDNE V MEZIDOBÍ

Evangelium:

Ježíš řekl: „Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Odvádíte desátky z máty, z kopru a z kmínu, ale zanedbáváte, co je v Zákoně daleko důležitější: spravedlnost, milosrdenství a věrnost. Tohle jste měli dělat, a tamto nezanedbávat. Slepí vůdcové! Cedíte komára, ale velblouda polykáte. Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci! Očišťujete vnějšek číše a mísy, ale uvnitř jsou plné loupeže a nezřízenosti. Slepý farizeji! Napřed vyčisti vnitřek číše, pak bude čistý i vnějšek.“ (Mt 23,23-26)

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes se zdá, že jsme Ježíše zastihli ve špatné náladě – někdo ho musel pořádně rozčílit; naštvala ho falešná zbožnost, nabubřelé nároky a egoistická zbožnost. Vycítil nedostatek lásky, tedy “spravedlnosti, milosrdenství a víry” (Mt 23,23). A tento nedostatek lásky se skrývá za povrchním jednáním a snahou naplnit Zákon. Ježíš byl spravedlností, milosrdenstvím a vírou. To vše ztělesňuje ve své osobě a službě. Jeho činy, zázraky, uzdravení a výroky vyzařovaly všechny tyto pravé základy, které plynuly z jeho milujícího srdce. Pro Ježíše to nebyla záležitost zákona, ale záležitost srdce…

I ve slovech o trestu vidíme Ježíšovu ruku lásky podanou těm, kdo by se chtěli vrátit k základům: “Bylo ti řečeno, člověče, co je dobré a co od tebe Pán vyžaduje: Vždyť to, co od tebe Hospodin žádá, je: jen konat dobro, milovat dobro a pokorně kráčet se svým Bohem” (Micheáš 6,8). Papež František řekl: “Trocha milosrdenství činí svět méně chladným a více spravedlivým. Potřebujeme správně pochopit toto Boží milosrdenství, tohoto milosrdného Otce, který je tak trpělivý… Vzpomeňme si na proroka Izaiáše, který říká, že i kdyby naše hříchy byly šarlatové, Boží láska je zbělí jako sníh. Toto milosrdenství je krásné!”. “Nejprve očistěte svůj vnitřek, pak se očistí i vnějšek” (Mt 23,26). Jak pravdivé je to pro každého z nás! Víme, jak nám osobní čistota dodává svěžest a vitalitu uvnitř i navenek. Ještě více to však platí v duchovní a morální oblasti: naše vnitřní já, je-li čisté a zdravé, zazáří v dobrých skutcích a činech, které “oslaví Boha a prokáží mu pravou úctu” (J 5,23). Dívejme se tedy na širší obraz lásky, spravedlnosti a víry a nespokojujme se s menšími malichernostmi, které pohlcují náš čas a činí nás malými a malichernými. Skočme do obrovského oceánu Boží lásky a nespokojujme se s potůčky malicherností.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie