Zamyslenia

ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ 5. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

ZAMYŠLENÍ NA ÚTERÝ 5. TÝDNE V LITURGICKÉM MEZIDOBÍ

Slova svatého evangelia podle Marka:

Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumytýma. Farizeové totiž a všichni židé se drží podání předků a nejedí, dokud si pečlivě neumyjí ruce; (po návratu) z trhu nejedí, dokud se celí neopláchnou; a je mnoho jiného, co přejali a čeho se drží: omývání pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek. Proto se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: „Proč se tvoji učedníci nechovají podle podání předků, ale jedí obřadně nečistýma rukama?“ Odpověděl jim: „Pokrytci! Dobře to o vás předpověděl Izaiáš, jak je psáno: `Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními.’ Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského.“ A řekl jim: „Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svoje podání! Vždyť Mojžíš nařídil: `Cti svého otce a svou matku’ a `Kdo potupí otce nebo matku, ať propadne trestu smrti’! Vy však říkáte: `Kdo by prohlásil otci nebo matce: To, čím bych ti měl pomáhat, je „korban“, to jest dar (pro chrám)’ – už mu dovolujete, že pro otce nebo matku nemusí nic udělat. Tak rušíte Boží slovo svým podáním a odevzdáváte to dál. A takových podobných věcí děláte mnoho.“ Mk 7, 1-13

Podcast:

Zamyšlení:

Dnes je nám dáno vidět, jak někteří mistři zákona uměli skutečně manipulovat s významem čtvrtého přikázání Božího zákona. Tito zákoníci učili, že synové, kteří chrámu nabízeli peníze a zboží, konali dobře. Ale podle tohoto učení již pak pro rodiče nemuseli udělat téměř nic. Bylo hotovo. A synové formováni touto naukou v takovém svědomí byli tedy pod mylným dojmem, že čtvrté přikázání zachovávají více než dobře. Ve skutečnosti se však jednalo o podvod a záměrně chybný výklad farizeů a učitelů Zákona. „Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svoje podání!“ (Mk 7,9): Ježíš Kristus je skutečným vykladačem Božího zákona; proto vysvětlil správný význam čtvrtého přikázání tím, že odkryl smutnou chybu jejich židovského fanatismu. „Vždyť Mojžíš nařídil: `Cti svého otce a svou matku’“ (Mk 7,10): Čtvrté přikázání připomíná všem synům a dcerám odpovědnost, kterou mají vůči svým rodičům. Musí jim morálně i materiálně pomáhat, jak nejlépe dokážou, v době jejich stárnutí a v době nemoci, osamělosti nebo trápení. Ježíš na tuto povinnost vděčnosti poukazuje zcela jasně. Úcta k našim starším (synovská zbožnost) je tvořena vděčností, kterou si zaslouží za dar, který nám dali, tj. náš život, a za oběti, které přinesli svým synům, aby vyrostli v moudrosti a lásce. „Z celého srdce cti svého otce a nezapomeň nikdy na porodní bolesti své matky.  Pamatuj, že jim děkuješ za své bytí. Čím se jim můžeš odplatit za to, co ti dali?“ (Sir 7, 27-28) „Kdo ctí otce, usmiřuje své hříchy, kdo si váží matky, jako by sbíral poklady. (Sir 3, 3-4). Tyto a další rady jsou jasným světlem pro náš život ve vztahu k našim rodičům. Prosme našeho Pána o milost, abychom vždy měli odvahu projevit pravou lásku, kterou dlužíme svým rodičům.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie