Zamyslenie na 13. decembra 2019, spomienka Svätej Lucie panny a mučenice

Zamyslenie na 13. decembra 2019, spomienka Svätej Lucie panny a mučenice

Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov: „Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.“ Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: „Je posadnutý zlým duchom“. Prišiel Syn človeka, je a pije a hovoria: „Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!“ No múdrosť ospravedlňujú jej skutky.

Zamyslenie:

Ľudia mali odjakživa potrebu posudzovať, porovnávať ľudí a odsudzovať ich na základe ich činov, vzhľadu či ich vysloveného názoru. Častokrát sa porovnávame aj my sami.

Avšak  naše odsudzovania a porovnávania majú dvojaký efekt. Ak sa porovnávame s inými a nás to motivuje, aby sme sa zlepšovali, je to fajn. Ale čo ak prichádza druhá stránka porovnávania sa a vyvoláva v nás závisť a pohoršenie?

Odsudzovanie a posudzovanie častokrát pramenia zo závisti: ten má veľa peňazí, dobre vyzerá, ten dosiahol všetko, čo chcel. Bohužiaľ, takéto zmýšľanie nehovorí nič o danom človeku, ktorého odsudzujeme. Hovorí len o nás, o našom zmýšľaní.

Čo tak pozrieť sa najskôr na seba, kým odsúdime iných?

Takisto aj Ján bol odsudzovaný ľuďmi naokolo, keď o ňom hovorili „Je posadnutý zlým duchom“ alebo o Ježišovi „Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!“

A pritom ani Jána, ani Ježiša skutočne nepoznali. Opečiatkovali ich svojimi odsúdeniami hneď podľa prvého dojmu namiesto toho, aby  sa o nich dozvedeli viac.

Aplikácia:

1/ Odsudzujem iných z prvého dojmu, alebo im dám šancu?

2/ Čo ma vedie k tomu, aby som sa porovnával(a) s inými?

Text pripravala: Júlia, slobodná, učiteľka v MŠ, 27 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie