Zamyslenia

Zamyslenie na 22. decembra, 4. adventná nedeľa

Zamyslenie na 22. decembra, 4. adventná nedeľa

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“
To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.
Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.
Mt 1,18-24

V príbehu
Ježišovho príchodu na túto zem je Jozef asi najnenápadnejšou postavou. Avšak
postavou, ktorá vypovedá veľmi veľa a to v prvom rade nie slovami, ale
skutkami. Dnešné evanjelium opisuje Jozefovu prvotnú reakciu na fakt Máriinho
tehotenstva. Skôr ako začali spolu žiť ako manželia, ukázalo sa, že Mária je
tehotná. Jozef vedel, že dieťa, ktoré nosí pod srdcom nie je jeho. Písmo nám ho
však predstavuje ako človeka spravodlivého, ktorý Máriu uvažoval potajomky
prepustiť, hrozil jej totiž trest ukameňovaním. Jozef, v prvom momente nevedel,
že dieťa, ktoré nosí pod srdcom je počaté z Ducha Svätého, on však napriek
prvotnej myšlienke, že Mária mu bola neverná, nechce, aby bola vystavená
krutému trestu. Jozef ju stále miluje a napriek vedomiu zrady ju chce potajomky
prepustiť, aby sa vyhla trestu.

A Písmo vďaka tomuto zámeru ho predstavuje ako človeka spravodlivého. Jeho spravodlivosť je však viac Božou ako ľudskou spravodlivosťou. Napriek vedomiu zrady chce zachrániť život toho, koho miluje. Jeho spravodlivosť nechce pre Máriu trest, ktorý by jej uložil zákon. Jeho spravodlivosť odpúšťa a dáva novú šancu.

Aplikácia:

1. Je v mojom živote niekto, ku komu by som mal prejaviť spravodlivosť podobnú tej Jozefovej ?

2. V čom konkrétne potrebujem ja Božiu spravodlivosť, ktorá napriek trestu, ktorý si zasluhujem za svoje hriechy mi dáva šancu na nové začiatky?

Veronika

právnička, 29
rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie