Zamyslenie na 22. decembra, 4. adventná nedeľa

Zamyslenie na 22. decembra, 4. adventná nedeľa

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.
Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť.
Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“
To všetko sa stalo, aby sa splnilo, čo Pán povedal ústami proroka: „Hľa, panna počne a porodí syna a dajú mu meno Emanuel,“ čo v preklade znamená: Boh s nami.
Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel, a prijal svoju manželku.
Mt 1,18-24

V príbehu Ježišovho príchodu na túto zem je Jozef asi najnenápadnejšou postavou. Avšak postavou, ktorá vypovedá veľmi veľa a to v prvom rade nie slovami, ale skutkami. Dnešné evanjelium opisuje Jozefovu prvotnú reakciu na fakt Máriinho tehotenstva. Skôr ako začali spolu žiť ako manželia, ukázalo sa, že Mária je tehotná. Jozef vedel, že dieťa, ktoré nosí pod srdcom nie je jeho. Písmo nám ho však predstavuje ako človeka spravodlivého, ktorý Máriu uvažoval potajomky prepustiť, hrozil jej totiž trest ukameňovaním. Jozef, v prvom momente nevedel, že dieťa, ktoré nosí pod srdcom je počaté z Ducha Svätého, on však napriek prvotnej myšlienke, že Mária mu bola neverná, nechce, aby bola vystavená krutému trestu. Jozef ju stále miluje a napriek vedomiu zrady ju chce potajomky prepustiť, aby sa vyhla trestu.

A Písmo vďaka tomuto zámeru ho predstavuje ako človeka spravodlivého. Jeho spravodlivosť je však viac Božou ako ľudskou spravodlivosťou. Napriek vedomiu zrady chce zachrániť život toho, koho miluje. Jeho spravodlivosť nechce pre Máriu trest, ktorý by jej uložil zákon. Jeho spravodlivosť odpúšťa a dáva novú šancu.

Aplikácia:

1. Je v mojom živote niekto, ku komu by som mal prejaviť spravodlivosť podobnú tej Jozefovej ?

2. V čom konkrétne potrebujem ja Božiu spravodlivosť, ktorá napriek trestu, ktorý si zasluhujem za svoje hriechy mi dáva šancu na nové začiatky?

Veronika

právnička, 29 rokov

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie