Zamyslenie na 23. Decembra

Zamyslenie na 23. Decembra

Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou.
Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“
Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“
Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili.
Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha.
Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním.

Lk 1,57-66

Narodenie Jána Krstiteľa. Pán prejavil svoje milosrdenstvo Alžbete a všetci sa radovali s ňou.  Až keď Zachariáš potvrdil meno Ján, vtedy sa mu rozviazal jazyk.  Prehovoril a velebil Boha. Ako pokračuje text v evanjeliu sv. Lukáša…Zachariáša naplnil Duch svätý a začal prorokovať. A nasleduje jeho prorocký hymnus Benediktus.

Ak priznáme, že Ježiš Kristus bol najdôležitejší človek v dejinách ľudstva, môžeme povedať, že jeho predchodca Ján bol druhý najdôležitejší človek v dejinách.  Obaja majú dôležitých otcov a tých spája  niečo  čom som doteraz nepremýšľala.

Mlčanie!

Mlčanie Zachariáša si môžeme vysvetľovať rôzne. Mohol niečo svojimi slovami pokaziť. Mohol nahlas pochybovať, mohol sa búriť, mohol  ďakovať.  Ale asi by to boli len ľudské slová, ktoré by bol počas tehotenstva svojej manželky hovoril.

Mlčanie mu umožnilo omnoho viac. V duchu mohol nadávať, bojovať, zlostiť sa, žasnúť… ale najmä premýšľať.  A možno klesnúť až na dno svojich síl, lebo nemožnosť hovoriť je veľmi ťažká. Ale plodom jeho utrpenia bolo svetlo a dary Ducha svätého.

Aj  Ježišov  Otec mlčí. Mlčí a čaká na nás. Necháva nás hovoriť. Ale musíme vynaložiť úsilie, aby sme získali presvedčenie, že nás počuje.  Jeho počúvanie je dokonalé. Nikto nemôže zároveň hovoriť aj počúvať. To znamená, že keď mlčím, môžem počúvať. Čím dlhšie mlčím, tým viac počujem. A môžem sa učiť počúvať Boží hlas vo svojom vnútri. Boh má vždy pre mňa nejaký plán, objaviť a žiť jeho vôľu znamená kráčať ku svätosti. Lebo „ kto plní vôľu môjho Otca je svätý.

K tomuto vyzýval pápež Ján Pavol II. Keď hovoril:“ Buďte svätí a buďte svätí hneď!“

Učme sa hľadať  a plniť Božiu vôľu.

1. Vieš si predstaviť seba, že by si nemohol hovoriť? Ako by si žil svoj každodenný život?

2. Misionári hovoria, že jazyku lásky rozumejú všetky národy. Máš nápad, ako sa dá prejavovať láska bez slov?

Viera

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie