Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 3. PÔSTNU NEDEĽU  

Evanjelium:

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“ Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ Ale on hovoril o chráme svojho tela.

Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril; on poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku. (Jn 2, 13-25)

Podcast:

Zamyslenie:

Na dnešnú 3. pôstnu nedeľu sme si vypočuli evanjelium, v ktorom sa opisuje, že v chráme sa stala nejaká nezvyčajná udalosť. Ježiš vyhnal kupcov a ich zvieratá z chrámového nádvoria, prevrátil stoly peňazomencov a ľuďom predávajúcim holuby prikázal: „Odneste ich odtiaľto a prestaňte robiť z domu môjho Otca trhovisko.“ (Jn 2, 16). A kým voly a ovce dupali po esplanáde, učeníci objavili nový aspekt Ježišovej duše: horlivosť za Otcov dom, horlivosť za Boží chrám.

Boží chrám sa stáva trhoviskom! Aké „zverstvo – krutosť!“ Pravdepodobne začali s niekoľkými zvieratami, s pastierom, ktorý sa snažil predať nejaké ovce, alebo so starou ženou, ktorá si chcela zarobiť pár mincí predajom holubov… a guľa sa stále zväčšovala a zväčšovala. Prestaň, zvolal autor Piesne piesní: „Chyťte nám líšky, malé líšky, ktoré škodia viniciam, veď naše vinice kvitnú!“ (Pieseň 2, 15). Ale tu to nikoho nemohlo zaujímať! Chrámová esplanáda bola ako trh v trhový deň.

Aj ja som Božím chrámom. Ak sa nebudem mať na pozore, tieto malé líšky, pýcha, lenivosť, obžerstvo, závisť, lakomstvo, formy maskovaného sebectva… sa vkradnú a všetko poškodia. Preto nás Pán varuje: „Čo hovorím vám, hovorím všetkým: bdejte!“ (Mk 13, 37). Bdejte!, aby sa do nášho svedomia nevtierala apatia: „Neschopnosť uznať vinu je najnebezpečnejšou formou duchovne zastaveného vývoja, akú si možno predstaviť, pretože najmä to robí ľudí neschopnými polepšiť sa“ (Benedikt XVI.).

Zostať ostražitý? -Snažím sa každý večer – urobiť si spytovanie svedomia… Urazil som niekoho? Sú moje úmysly spravodlivé? Som ochotný vždy a vo všetkom plniť Božiu vôľu? Prijal som nejakú prax, ktorá sa môže nášmu Pánovi nepáčiť? Ale … hmm… neskoro v noci som príliš unavený a ospalý, aby som premýšľal…

Ježišu, ty ma dobre poznáš, ty dobre vieš, aká je myseľ každého človeka, tak mi daj, aby som si uvedomil svoje chyby, daj mi silu a trochu tej svojej horlivosti, aby som aj ja mohol vyhnať z chrámu všetko, čo by sa mohlo zdať, že ma od teba oddeľuje.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie