Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 3. NEDEĽU
V CEZROČNOM OBDOBÍ – NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

ZAMYSLENIE NA 3. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ – NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

Evanjelium:

Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ Keď raz išiel popri Galilejskom mori, videl Šimona a Ondreja, Šimonovho brata, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. Ježiš im povedal: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním. Ako šiel trochu ďalej, videl Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána – aj oni boli na lodi a opravovali siete – a hneď ich povolal. Oni zanechali svojho otca Zebedeja na lodi s nádenníkmi a išli za ním. (Mk 1, 14-20)

Zamyslenie:

V dnešnom Evanjeliu podľa
Marka sme počuli slová Pána Ježiša, ktorými pozýva k zmene spôsobu nášho
života.  Hovorí: „Naplnil sa čas
a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ (Mk
1,15). Konkrétne nás Ježiš pozýva, aby sme venovali pozornosť tomu, čo hovorí,
čiže verili jeho evanjeliu a podľa neho potom korigovali svoj život.

„Verte evanjeliu“. Práve týmto
slovám chceme venovať väčšiu pozornosť, pretože dnes, na tretiu nedeľu
v cezročnom období, slávime už po druhýkrát Nedeľu Božieho Slova. Podľa
pápeža Františka, slávenie takejto nedele nám má pomôcť pochopiť
„nevyčerpateľné bohatstvo, ktoré pochádza z trvalého dialógu Boha s jeho ľudom“,
ku ktorému nás Boh pozýva práve Božím slovom.

Božie slovo je prameňom všetkého
života a preto ho nutne potrebujeme. Jeho plnosť nachádzame v Božom
synovi, Ježišovi Kristovi. A kde inde poznávame Ježišovu tvár tak pravdivo
ako práve v evanjeliách? Práve ony, no v konečnom dôsledku „všetky
texty [Písma] hovoria… o Kristovi“ (Aperuit illis, 7). Svätý Hieronym
vyjadril túto spojitosť medzi Kristom a Písmom slovami: „Neznalosť Písma
je neznalosťou Krista“. Nedeľa Božieho Slova nám môže pomôcť, aby sme obnovili
svoj vzťah k Božiemu slovu a tým aj k Ježišovi Kristovi. Aj my sme
dnes pozvaní, počúvať Ježiša, rozjímať nad jeho slovom a urobiť
z neho normu nášho života.

„Kajajte sa a
verte evanjeliu“. Čomu všetkému verím v živote? Možno verím vo vlastnú
neomylnosť, čiže tomu, že mám vo všetkom pravdu a že iba môj názor je ten správny.
Možno verím klebetám, rečiam ktoré očierňujú iných, „fake news“ falošným
správam…

Ježiš ma
pozýva veriť evanjeliu – jeho slovu o živote. Nemusím pritom hneď všetko
chápať. Roger Schutz z Taizé nám zanechal takéto povzbudenie: „Ži to, čo
si pochopil z evanjelia, nech je to akokoľvek málo“. Tým akoby chcel povedať: „Netráp
sa nad tým, čo nechápeš, ale ži, uskutočňuj to málo, čo si z evanjelia pochopil.“
Tým „málom“ môžu byť hodnoty ako: dôležitosť osobného vzťahu lásky
a dôvery k Ježišovi Kristovi, príkaz lásky k Bohu
a blížnemu, posolstvo odpúšťania, milosrdenstva, života, ktorý stáva službou
a obetou pre druhých. Je to málo, ale predsa je to veľa, lebo to prináša
život večný.

Aplikácia:

Poprosím Ducha Svätého o milosť hlbokého vzťahu k Božiemu slovu. 

Je niečo v mojom živote, čo by som mal zmeniť či napraviť, aby som mohol uviesť svoj život do súladu s evanjeliom?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie