Zamyslenia

Zamyslenie na 31. decembra 2019, sv. Silvestra, posledný deň roka.

Zamyslenie na 31. decembra 2019, sv. Silvestra, posledný deň roka.

„Z jeho plnosti sme my všetci dostali milosť za milosťou.“
Jn 1,1-18.

Často sa hovorí a píše
o úspešných ľuďoch. Nájdeme veľa literatúry, kde sa píše o tom, čo
všetko človek dokáže a ako môžeme byť aj my úspešní. Nájdeme v nich veľa
príkladov ľudí, ktorým sa to podarilo. Stačí chcieť a stanem sa bohatým
alebo slávnym. Tieto knihy dokážu ľudí inšpirovať. Je to pravda, ak človek chce,
dokáže veľa. Tento druh literatúry vedie človeka aj k presvedčeniu, že
všetko závisí len na ňom, na jeho talentoch a snažení. Zabúda pritom na jednu
dôležitú skutočnosť. V celom našom živote, či je to tá „bežná oblasť“
alebo sa jedná oblasť duchovného života, nemáme zabúdať, že všetko je milosť.
Všetko je dar od Boha. Už to, keď môžem ráno otvoriť oči a nadýchnuť sa. Alebo
to, že som zdravý, je dar Boží. Ak mi to páli a dokážem sa niečo naučiť
a zapamätať si, aj to je dar. I to, keď sa mi chce niečo pekné urobiť
zo svojho života, to je tiež dar Boží. Ja som len spolupracovník s Darcom.
Sv. Ján dnes hovorí o Ježišovi, 
ktorý zostúpil na túto zem: „Z jeho plnosti sme my všetci dostali
milosť za milosťou.“ On ako Dar Otca dáva nám neustále Otcovu milosť.

V týchto momentoch posledného dňa
starého roka sa pozeráme na to, čo sme počas neho prežili. Chceme pozerať s vďačnosťou
na všetko, čo nám Boh v tomto roku dal. Ďakujme mu dnes úprimne za všetky
jeho dary. Ak máme pocit, že sme niečo dokázali, nezabudnime, že aj to je jeho
dar.

Aplikácia:

Uvedomujem si, že dennodenne, v každej chvíli, som obdarovaný Bohom?

Som vďačný za to, čo mi dáva? Skús dnes večer úprimne poďakovať za konkrétne dary tohto končiaceho sa roka.

páter Pavol

kňaz,
62 rokov

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie