Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 4. ADVENTNÚ NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 4. ADVENTNÚ NEDEĽU

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

Lk 1, 26-38

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium môže znieť pre
neveriaceho človeka ako obľúbená rozprávka. Väčšina rozprávok začína slovami:
„Kde bolo tam bolo…“ a potom prídu na rad hlavné postavy, miesto,
situácia a dej príbehu, ktorý zvyčajne skončí dobrým koncom.

Svätý Lukáš v skutočnosti rozpráva populárnym a zrozumiteľným tónom najväčší príbeh všetkých čias. Predstavuje nám však nie výplod svojej tvorivej fantázie, ale skutočnú realitu v réžii samotného Boha, hľadajúceho človeka, ktorý by s ním spolupracoval. Vrcholom tohto príbehu sú slová anjela Márii: „Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš“ (Lk 1,31).

Správa
o narodení Spasiteľa nám pripomína, že sa blíži vianočný čas. Panna Mária
nám svojou spoluprácou s Božím plánom otvára dvere k tajomstvu
Narodenia Pána. Táto skromná deva z Nazareta zostala udivená nad tým, čo jej
anjel zvestoval. Iste sa modlila k Bohu – tak ako každý člen vyvoleného
židovského národa – aby už poslal prisľúbeného Mesiáša, Spasiteľa. Avšak ani vo
sne by ju nebolo napadlo, že Boh si vyvolí práve ju na uskutočnenie svojich plánov.

V Máriinom srdci sa vynára otázka. Bola a chce zostať pannou. A Boh jej teraz navrhuje, aby sa stala matkou. Nechápe to a preto sa pýta: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ (Lk 1,34).  Anjel vysvetľuje, že panenstvo a materstvo si navzájom neodporujú; naopak, vďaka Duchu Svätému sa dokonale integrujú. Nevieme, či jej toto vysvetlenie anjela pomohlo pochopiť lepšie túto dilemu.  Jej však stačí ubezpečenie anjela, že Bohu nič nie je nemožné. Preto Mária privolí: “Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova“ (Lk 1,38). Nech je tak ako hovoríš. Fiat! Áno. Tomu sa hovorí: úplné prijatie  Božej vôle; síce ju celkom nechápe, ale predsa ju bezpodmienečne prijíma.

V tom okamihu sa „Slovo stalo telom a prebývalo medzi nami!“ ako píše sv. Ján evanjelista (Jn 1,14). Tento populárny príbeh sa týmto stáva aj najbožskejšou a najľudskejšou skutočnosťou. Pápež sv. Pavol VI napísal: „V Márii vidíme Božiu odpoveď na tajomstvo človeka; a zároveň aj otázku o zmysle a cieli života, ktorú človek kladie Bohu.“ 

Aplikácia:

Dnes si obnovím vieru v slová: Bohu nič nie je nemožné.

Poprosím Pannu Máriu, aby ma uvádzala do tajomstva blížiacich sa Vianoc. 

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie