Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 4. NEDEĽU
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA 4. NEDEĽU V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Čítanie zo sv. evanjelia podľa Marka.

V sobotu vošiel Ježiš v Kafarnaume do synagógy a učil. I žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako zákonníci. A práve bol v ich synagóge človek posadnutý nečistým duchom. Ten vykríkol: „Čo ťa do nás, Ježiš Nazaretský? Prišiel si nás zničiť? Viem, kto si: Boží Svätý.“ Ježiš mu prísne rozkázal: „Mlč a vyjdi z neho!“ Nečistý duch ním zalomcoval a s veľkým krikom z neho vyšiel. Všetci sa čudovali a jeden druhého sa vypytovali: „Čo je to? Nové učenie s mocou! Aj nečistým duchom rozkazuje a poslúchajú ho.“ A chýr o ňom sa hneď rozniesol všade, po celej galilejskej krajine. (Mk 3, 20 – 21)

Zamyslenie:

Kristus nám dnes adresuje svoj jasný príkaz, bez otázok, s autoritou: „Mlč a vyjdi z neho!“ (Mk 1, 25). Komunikuje so zlými duchmi žijúcimi v nás, ktorí obmedzujú našu slobodu, ktorú nám Boh dal, a chce, aby sme ju v radosti užívali.

Možno viete, že ticho je prvým pravidlom, ktoré zakladatelia rehoľných rádov stanovujú pri vytváraní pravidiel pre svoj komunitný život: v dome, kde je povinná modlitba, musí vládnuť ticho a rozjímanie. Existuje španielske príslovie, ktoré by sa dalo viac-menej preložiť ako: «Cnosť mlčí; zlo kričí ». Preto Kristus prikáže zlému duchu mlčať, pretože jeho povinnosťou je skloniť sa pred Ním, ktorý je Slovom, ktoré „sa telom stalo a prebývalo medzi nami.” (Jn 1, 14)

Je pravdou, že bázeň, ktorú pociťujeme pred našim
Pánom, môže v nás stimulovať zmiešané pocity akejsi nezávislosti, ktoré
nás vedú k myšlienkam, o ktorých hovorí svätý Augustín vo svojich vyznaniach: „Daj
mi čistotu a zdržanlivosť, ó Pane, ale ešte nie teraz.“ Je naozaj pokušením
nechať si svoje vlastné obrátenie na neskôr, pretože sa to momentálne možno nezhoduje
s našimi osobnými plánmi.

Ale výzva radikálne nasledovať Ježiša Krista je práve teraz a práve tu, aby sme tak bez ťažkostí mohli vstúpiť do Jeho Kráľovstva. Ježiš si však dobre uvedomuje našu vlažnosť a vie, že s veľkou pravdepodobnosťou nebudeme hneď nasledovať jeho vôľu žiť evanjelium, ale radšej budeme otáľať, vzpierať sa a bojovať proti myšlienke utíšiť a upokojiť náš život.

Dobro a zlo však nemôžu žiť bok po boku. Život svätosti nemôže dovoliť hriech. „Nik nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“ (Mt 6, 24), hovorí Kristus. Milovaný brat, milovaná sestra, nájdime úkryt vo svätom kríži a dovoľme nech sa jeho tôňa prenesie na náš život, aby sme v ňom našli útechu, pochopili zmysel nášho života, a dal nám život hodný synov a dcér Boha. 

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie