Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 5. PÔSTNU NEDEĽU

ZAMYSLENIE NA 5. PÔSTNU NEDEĽU

Evanjelium:  

Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?“ Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom – počnúc staršími – sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ Ona odpovedala: „Nik, Pane.“ A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ Jn 8, 1-11

Podcast:

Zamyslenie:

Objavuj, obdivuj, ochraňuj

Pred pár rokmi, milí priatelia, boli v centre Bratislavy vyvesené veľké plagáty s tromi slovami začínajúcimi sa na písmeno „o“: objavuj, obdivuj, ochraňuj. To, o čo sa tu jednalo, hovorilo ich pozadie. Boli to krásne tatranské štíty, teda príroda. Posolstvo plagátu bolo preto jasné: je veľa ľudí, ktorí si prírodu nevážia, a teda ju ničia. Robia tak preto, lebo ju nepoznajú. Ak by prírodu objavovali, začali by ju obdivovať, a nakoniec aj ochraňovať.

To, čo platí o stromoch a lesoch, platí aj o ľuďoch. Každý z nás má v živote ľudí, ktorých si neváži. Nevážime si ich preto, lebo podľa nás nemajú hodnotu. A tak odporúčanie objavuj, obdivuj, ochraňuj by mohlo byť aplikovateľné aj na ľudí. Choď do ich hĺbky! Skúmaj ich vnútro a možno zistíš, že to, čo vidíš navonok, nie je celkom pravda! Tá skutočná pravda, skrytá kdesi v hĺbke človeka, je iná a možno ďaleko komplexnejšia a veľkolepejšia, než je tá, ktorú vidíš navonok. Ak túto pravdu objavíš, možno začneš tohto človeka obdivovať, lebo v ňom nájdeš veci, ktoré ťa privedú do úžasu. A odtiaľ už nebudeš mať ďaleko k tomu, aby si ho začal ochraňovať.

Zdá sa, že evanjelium dnešnej – 5. pôstnej nedele, milí priatelia, – sa nesie presne v tomto duchu. Farizeji priviedli k Ježišovi ženu, cudzoložnicu, ktorá podľa nich nemala žiadnu hodnotu. Čin, ktorý spáchala, ju v ich očiach úplne diskvalifikoval a ona sa stala pre nich nulou. Jediné, čoho bola hodná, boli ich kamene. No Ježiš má iný názor. Z jeho postoja, ako keby vyplývalo odporúčanie k tomu nášmu trojitému postoju: Objavujte túto úbohú ženu! Skúmajte jej vnútro. Skúmajte motívy jej činov. Skúmajte jej minulosť. Skúmajte prostredie, z ktorého vyšla. Skúmajte rany, ktoré jej ľudia udelili. Skúmajte, koľkí ju počas celého jej života – možno práve tí, od ktorých očakávala lásku a prijatie – zneužili. Presne tak, ako aj muž, s ktorým ste ju pred chvíľou prichytili. Kde je? Zneužil ju a šikovne sa vyparil presne tak, ako všetci ostatní pred ním! Ak toto všetko zvážite, možno ju začnete obdivovať, a to za to, že to ešte so svojím životom nevzdala. A ako dôsledok ju budete ochraňovať pred kameňmi tých, ktorí sú – podobne ako vy – rozčúlení „spravodlivým“ hnevom, no nie sú o nič lepší než ona.

Text dnešného evanjelia je, milí priatelia, veľmi silný a dáva nám príležitosť uvažovať o téme, ktorá na seba nabaľuje množstvo iných tém, ktoré sú s ňou spojené. Je to téma prostitúcie. Skúsme sa na tento problém pozrieť zblízka a cezeň – aspoň telegraficky –, na tie iné témy, ktoré s ním súvisia.

Prostitúcia je veľmi bolestnou skutočnosťou. Nie je to nová vec. Ženy, a v poslednom čase aj muži, sa tejto neresti oddávali oddávna. Prečo? Čo je príčinou prostitúcie? Už vopred upozorňujem, že vo väčšine prípadov to nie je túžba po sexuálnom uspokojení. Jednou z príčin prostitúcie je chudoba. Pre mnohé ženy niet iného riešenia, ako predávať svoje telo. Aspoň si to tak myslia. O tejto príčine prostitúcie sa hovorí v známom príbehu o sv. Mikulášovi: Istý otec mal vraj tri dcéry a keďže trpeli na biedu, bol odhodlaný v zúfalstve ich ponúknuť na prostitúciu, aby mali z čoho ako rodina vyžiť. Sv. Mikuláš im vraj v noci nechal v okne istý obnos peňazí, ktorý ich mal z biedy vytrhnúť a zachrániť pred prostitúciou. Vo svete je veľa krajín, v ktorých prostitúcia dosahuje hrozné rozmery. Vo všetkých prípadoch ide o krajiny alebo o oblasti veľmi chudobné: Juhovýchodná Ázia, krajiny Latinskej Ameriky, chudobné štvrte amerických či európskych miest. Chudoba a prostitúcia sú rodné sestry. Chudoba, bieda, sociálna nespravodlivosť, utečenectvo, toto všetko sú korene prostitúcie.

S chudobou súvisí potom aj ďalšia téma napojená na prostitúciu, a tonásilie. Niektoré ženy sa tým, že sú chudobné, samé rozhodnú pre prostitúciu. No niektoré sú k nej nútené inými, ktorí chcú na nich zarobiť. Vo svojej funkcii koordinátora pre spravodlivosť a pokoj mojej reholi v Ríme som sa kedysi zúčastňoval na stretnutiach skupín zložených z rehoľníkov, ktoré sa zaoberali bojom proti obchodovaniu s ľuďmi. Tento problém je v súčasnom svete veľmi vážny, lebo sa týka novodobého otroctva. Obchodovanie s ľuďmi je po zbraniach a drogách tretím najvýnosnejším ilegálnym obchodom vo svete. S ľuďmi sa obchoduje s tromi cieľmi: otrocká práca, transplantácia orgánovprostitúcia. Do tejto činnosti je zapojených mnoho zločineckých jedincov a skupín, ktoré sa neštítia ničoho. V súčasnosti je vo svete asi 27 miliónov takýchto otrokov. Čo sa týka prostitúcie, ženy sú klamstvom cez rozličné reklamné agentúry a časopisy naivne zlanárené do krajiny určenia, napríklad za účelom štúdia alebo výhodnej práce. Potom sa im odníme pas a sú vrhnuté do tzv. „služby“ čiže do otroctva, v ktorom zarábajú predovšetkým pre svojich pasákov alebo pre agentúry, ktoré ich zlanárili. Únik je pre ne takmer nemožný. Sú to naozaj diabolské štruktúry, ktoré sú ako sieť medzi sebou navzájom poprepájané po celom svete.

Pod všetkým týmto sa však nachádza jeden problém, ktorý je asi zo všetkého najdôležitejší – je to problém osobných hraníc. Zdraví ľudia, ktorí vyrastali v zdravých rodinách, si celkom prirodzene vypestujú zdravý zmysel pre hranice, ktorý ich samých potom chráni pred neužívaním zo strany iných a im samým nedovolí, aby násilne prekračovali hranice a teda zneužívali iných. Ľudia, ktorí vyrastali v dysfunkčných rodinách, tento zmysel pre hranice buď nemajú, alebo majú s ním vážne problémy. Problém prostitúcie je v skutočnosti problémom neschopnosti rozpoznávať svoje hranice. Psychológovia hovoria, že 70-80% všetkých prostitútok sú obete sexuálneho zneužívania v detstve a pochádzajú z nestabilných dysfunkčných rodín.

Žena z evanjelia možno pochádzala práve z takejto rodiny. Možno bola hladná a smädná po láske a blízkosti. Možno si o každom mužovi, ktorý sa k nej približoval, myslela, že práve toto je konečne človek, ktorý má o ňu skutočný záujem a ktorý ju miluje takú, aká je a nie pre sex. A nakoľko jej zmysel pre hranice bol otázny, nebolo treba veľa, aby každý dosiahol, čo chcel. A ten posledný, s ktorým ju prichytili, nebol o nič lepší než ostatní.

Ježiš túto ženu v dnešnom evanjeliu prijal ako osobu a pred tvárou všetkých jej ukázal, že má hodnotu taká, aká je. V prítomnosti Ježišovej sa možno po prvý raz cítila prijatá nie za služby, ktoré poskytovala, ale za to, že ju niekto obdivoval ako takú.

A toto je, milí priatelia, odporúčanie aj pre nás, ktorí máme problémy s posudzovaním ľudí: objavuj ich, potom ich budeš možnoobdivovať a nakoniec– ako dôsledok –snáď ajochraňovať.

Nech nám Pán v tom žehná. Amen.


Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie