Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 5. PÔSTNU NEDEĽU        

Evanjelium:

Niektorí z tých, čo sa cez sviatky prišli klaňať Bohu, boli Gréci. Pristúpili k Filipovi, ktorý bol z galilejskej Betsaidy, a prosili ho: „Pane, chceli by sme vidieť Ježiša.“ Filip šiel a povedal to Ondrejovi. Ondrej a Filip to išli povedať Ježišovi. Ježiš im odpovedal: „Nadišla hodina, aby bol Syn človeka oslávený. Veru, veru, hovorím vám: Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, ostane samo. Ale ak odumrie, prinesie veľkú úrodu. Kto miluje svoj život, stratí ho, a kto svoj život nenávidí na tomto svete, zachráni si ho pre večný život. Ak mi niekto slúži, nech ma nasleduje! A kde som ja, tam bude aj môj služobník. Kto bude mne slúžiť, toho poctí Otec. Teraz je moja duša vzrušená. Čo mám povedať? Otče, zachráň ma pred touto hodinou? Veď práve pre túto hodinu som prišiel. Otče, osláv svoje meno!“ A z neba zaznel hlas: „Už som oslávil a ešte oslávim.“ Zástup, ktorý tam stál a počul to, hovoril, že zahrmelo. Iní vraveli: „Anjel s ním hovoril.“ Ježiš povedal: „Nie kvôli mne zaznel tento hlas, ale kvôli vám. Teraz je súd nad týmto svetom, teraz bude knieža tohto sveta vyhodené von. A ja, až budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe.“ To povedal, aby naznačil, akou smrťou zomrie. (Jn 12, 20-33)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium mohlo byť silným povzbudením na ceste viery prenasledovaného spoločenstva prvých kresťanov, ktorým píše „milovaný učeník“. Počas sviatkov v Jeruzaleme sa niektorí Gréci išli pokloniť a chceli vidieť Ježiša prostredníctvom učeníkov.

„Vidieť“ Ježiša neznamená len pozerať sa na neho, čo títo Gréci pravdepodobne chceli. „Vidieť“ Ježiša znamená úplne vstúpiť do jeho spôsobu myslenia, pochopiť, prečo musel trpieť, zomrieť a vstať z mŕtvych. Podobne ako pšeničné zrno, aj Ježiš sa musí vzdať všetkého, vrátane vlastného života, aby priniesol život jemu a mnohým iným.

Ak toto nevidíme ako jadro Ježišovho života, tak sme ho v skutočnosti nevideli. Slovami svätého Atanáza, Ježiša môžeme vidieť len cez smrť, cez kríž, ktorým Kristus prináša veľa ovocia pre všetky stáročia.

„Vidieť“ Ježiša znamená podriadiť sa nezaslúženej smrti, ktorá má pre ľudstvo prínos viery a spásy (porov. Jn 12, 25-26).

Mahátma Gándhí uvažuje rovnako: „Najlepší spôsob, ako nájsť seba samého, je stratiť sa v službe druhým.“

Ježišove slová pripomínajú, že jeho nasledovníci musia nasledovať jeho kroky až po smrť. Zrno, samozrejme, v skutočnosti nezomiera, ale je úplne premenené na niečo úplne nové: korene, listy a plody (Veľká noc). Podobne aj húsenica prepúšťa svoje bytie húsenicou, aby sa premenila na niečo úplne iné a často oveľa krajšie – na moľu alebo motýľa.

A ak chceme vidieť Ježiša, musíme kráčať po jeho ceste. „Ak mi niekto slúži, je mojím učeníkom, musí ma nasledovať. Kde som ja, tam bude aj môj služobník“ (Jn 12, 26). Znamená to kráčať s Ježišom a s Máriou až na Kalváriu, nech už je to pre každého z nás kdekoľvek.

Ježiš, ktorý pre nás všetko opustil, nás pozýva, aby sme boli s ním po celú dlhú cestu tým, že opustíme jeho ja a necháme sa viesť Otcovou vôľou.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie