Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 5. VEĽKONOČNÚ NEDEĽU

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Ostaňte vo mne a ja vo vás. Ako ratolesť nemôže prinášať ovocie sama od seba, ak neostane na viniči, tak ani vy, ak neostanete vo mne. Ja som vinič, vy ste ratolesti. Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ak niekto neostane vo mne, vyhodia ho von ako ratolesť a uschne. Potom ich pozbierajú, hodia ich do ohňa a zhoria. Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to. Môj Otec je oslávený tým, že prinášate veľa ovocia a stanete sa mojimi učeníkmi.“ (Jn 15, 1-8)

Podcast:

Zamyslenie:

Niekedy sa bránime napomenutí. No niektorí sú za napomínanie aj platení. Napríklad, Deborah Ricketts pracuje pre rôzne filmové štúdiá a jej úlohou je zabezpečiť, aby filmy boli presné a faktograficky spoľahlivé. Keď má byť film z medzivojnového obdobia, všetko musí byť dobové. Na stene musí visieť obraz správneho prezidenta, na stole nemôžu byť položené noviny, ktoré sa v tej dobe ešte nevydávali, ani fajčiť cigarety, ktorých značka ešte neexistovala. V bare môže znieť pieseň interpreta, ktorý v tej dobe aktívne tvoril. Jej úlohou je hľadať v scenári chyby, nedokonalosti a nepresností. Bojuje proti nedbalosti. Ale to len preto, aby výsledný produkt stál zato.

Dnešné podobenstvo predstavuje Boha, ktorý sa neuspokojí s chybami, nedokonalosťami či nedbalosťou. Nie preto, žeby ich rád hľadal. Ale je ako dobrý záhradník, ktorý túži, aby každá ratolesť dala zo seba to najlepšie:

„Ja som pravý vinič a môj Otec je vinohradník. On každú ratolesť, ktorá na mne neprináša ovocie, odrezáva, a každú, ktorá ovocie prináša, čistí, aby prinášala viac ovocia.“

Ježiš kráčal z večeradla do getsemanskej záhrady a využil túto príležitosť na to, aby odovzdal jednu z posledných lekcií svojim učeníkom. Totiž, že Dobrý záhradník urobí, čo napomôže viniču prinášať úrodu.

V liste Galaťanom sa hovorí, o aké ovocie v živote kresťana by malo ísť: láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť (Gal 5,22-23). Všetky sú síce darom Božej milosti, ale predsa len týmto čnostiam sa treba priučiť. Zvlášť, keď máme sklony veci robiť inak a po svojom. Preto ako školiteľ diplomovky usmerní svojho zverenca, ako učiteľ piana upozorňuje svojho študenta na nesprávnu taktiku hry, tak dobrý záhradník sa stará o vinič, aby prinášal veľkú a dobrú úrodu.

Síce nás môžu nastrašiť slová o odrezávaní ratolestí, ale pointa je niekde inde. Božie slovo nám zároveň aj ukazuje cestu, že keď ostaneme napojení na vinič, teda budeme žiť v zjednotení s Kristom a budeme ostávať v ňom, nemáme sa čoho báť. Naša úloha je jasná: ostať blízko viniča. Kým budeme napojení, budeme prinášať úrodu. Bez napojenia na životodárnu miazgu, nie sme schopní nič urobiť. Niekedy to môže byť bolestivé, zveriť sa do rúk záhradníka, ale pre človeka, ktorý túži rásť a zrieť, je to jediná cesta. Veriace srdce a poznanie milujúceho Boha je to cesta vďačnej odovzdanosti a poslušnosti, cesta odhodľanej práce na sebe. Amen

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie