Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA 7. NEDEĽU
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať. Počuli ste, že bolo povedané: ‚Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.‘ Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú, aby ste boli synmi svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veď on dáva slnku vychádzať nad zlých i dobrých a posiela dážď na spravodlivých i nespravodlivých. Lebo ak milujete tých, ktorí vás milujú, akú odmenu môžete čakať? Vari to nerobia aj mýtnici? A ak pozdravujete iba svojich bratov, čo zvláštne robíte? Nerobia to aj pohania? Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec.“ (Mt 5, 38-48)

Podcast:

Zamyslenie:

Možno ste sa, milí priatelia, na svojich letných potulkách dostali na Korziku a na nej do mestečka Sarténe, ktoré leží v jej juhozápadnej časti. Knižný sprievodca vám povie, že v tomto meste sa okolo r. 1000 zrodila vendetta, čiže krvná pomsta. Vendetta tu bola po celé stáročia jedným nepísaným, no dôsledne zachovávaným zákonom. Najväčšou pohanou pravého sarténčana bolo nepomstiť urážku či vraždu príbuzného. Dodnes je mesto rozdelené na dve časti podľa dvoch rodín, ktoré celé stáročia proti sebe bojovali a  jedna druhej sa mstili. Sarténe a vlastne Korzika celá nie je jediným miestom, kde panovala táto krutá praktika. Bola rozšírená takmer v celom Stredomorí a dodnes platí v mnohých islamských krajinách. Avšak nielen tam. Pomsta a odplácanie sa zlým za zlé je neresť každého miesta, kde žijú ľudia. Hovorí sa, že pomsta je sladká. A ako ťažko sa zrieka sladkostí!?

Čo to je pomsta? Podľa definície je to odplata voči človeku alebo skupine ľudí, ktorí sa dopustili neprávosti. Podľa tých, ktorí sa pomsty zastávajú, je to akt spravodlivosti, ktorý nastoľuje stratenú rovnováhu. Neprávosť spôsobila nerovnováhu, pomsta ju podľa nich znova nastoľuje. Je to to biblické: oko za oko, zub za zub. Cieľom pomsty je spôsobiť, aby ten, kto sa dopustil neprávosti, zažil rovnakú bolesť ako jeho obeť a aby dostal takú príučku, že by si poriadne rozmyslel, či v budúcnosti niečo podobné vykoná. Aj keď to znie jasne a prirodzene, také jednoduché to zasa nie je. Skutočným účinkom pomsty – ako nás o tom skúsenosť presviedča – obyčajne nie je spravodlivosť alebo znovanastolenie rovnováhy, ale deštrukcia, ďalší hnev, pýcha túžiaca po ďalšej pomste a tak roztočenie diablovho začarovaného kruhu.

Na prvý pohľad sa zdá, že pomsta je vec logická a prirodzená. Nedivme sa preto, že ľudia po nej tak ľahko a tak prirodzene siahajú. A že sa nad ňou ani trocha nepohoršujú, ba naopak, sa z nej tešia a na jej priebehu a úspešnosti sa dokonca zabávajú. Ľudia doslova fandia tomu, aby páchateľ zažil odplatu od svojej obete. Na túto tému jestvuje veľa literárnych diel a filmov: napríklad westernovky alebo filmy zo série Hviezdne vojny.

Nedávno sa ľudia zabávali na nasledujúcom príbehu: Na Floride sa konala svadba. Bola veľká, asi pre 300 hostí. Po obrade, keď už bola zábava v plnom prúde, sa ženích zdvihol a vystúpil na pódium. Najprv poďakoval rodine nevesty a jej otcovi za to, že usporiadal takú veľkolepú oslavu. Potom všetkým oznámil, že na dôkaz vďaky má pre svadobčanov pripravenú malú pozornosť: na spodnej strane každej stoličky, na ktorej hostia sedia, je nalepená malá obálka. Ženích všetkým povedal, že v obálkach je ten dar a požiadal prítomných, aby ich otvorili. Vo vnútri každej obálky bola fotografia rozmeru 8 x 10 cm, na ktorej je nevesta zachytená v milostnom objatí so ženíchovým svedkom. Ženích ich začal podozrievať už pred niekoľkými týždňami. Preto si najal súkromného detektíva, aby svoje podozrenie potvrdil.

Po tom, čo niekoľko minút ticho stál a pobavene sledoval reakcie hostí, sa pokojne obrátil k neveste a hovorí: „Tak ako, neviestka!?“ Potom sa otočil k svojmu svedkovi a hovorí: „A ty čo, pokrytec!?“ Nakoniec sa otočil k udivenému davu a prehlásil: „Ja miznem odtiaľto a vy si to tu užívajte.“ Svadbu anuloval hneď nasledujúci deň ráno.

Zatiaľ čo väčšina mužov by svadbu po tom, čo by sa o nevere svojej nastávajúcej dozvedeli, zrušila okamžite, tento náš hrdina si naplánoval pomstu vo forme veľkolepej šou. Okrem toho, že verejne znemožnil nevestu a svojho svedka, rodičov nevesty nechal zaplatiť za svadobnú hostinu 32.000,- dolárov. Možno nás jeho kreativita pobavila a celkom mu fandíme. To je len znak toho, že pomsta je sladká vec a že nám pripadá akosi prirodzená. No je to tak?

Čím je pomsta typická, aké sú jej nevýhody? Zdá sa, že pomsta je výsledkom spravodlivého hnevu. To však nie je pravda. Spravodlivý hnev pozná svoje hranice. Pomsta je hnev, ktorý sa zbláznil. Pomsta je ako temné mračno, ktoré pomaly vystúpi hore nad nás a potom dlhé hodiny, ba i dni či dokonca roky tam zotrváva, zatemňuje nám svetlo neba, tu a tam sa z neho ozve rachot a každú chvíľu nám hrozí smrťou a skazou. Pomsta je šialenstvo, ktoré človeka odstaví od riadneho života a on začne žiť len pre ňu. Celý čas na nič iné nemyslí, len na to, ako sa čo najúčinnejšie odplatiť tomu, kto ho urazil. Človek sa dostáva do začarovaného kruhu a vlastne prestane normálne žiť. Z jeho života sa vytratí radosť a pokoj a pomaly všetko; všetky jeho myšlienky i debaty sa začnú točiť len okolo jedného: okolo človeka, ktorého nenávidí. A na tomto vidno, že pomstychtivosť je skutočné otroctvo duše. Okrem toho, že spôsobuje deštrukciu sebe i inému – pretože akcia spôsobuje reakciu a tá ďalšiu reakciu, čo zasa vedie k novej akcii, ešte intenzívnejšej a rafinovanejšie – človeka skutočne vnútorne zotročuje. Z toho vidíme, že aj keď pomsta sa zdá byť logická a prirodzená, v skutočnosti taká nie je. Pomsta nás zotročuje a robí šialenými. Či nie je pomsta príčinou všetkých vojen, teroristických aktov či strpčených životov?

Ako s tým skončiť? Odpustením. Odpustenie nám udelí slobodu. Ďaleko logickejším ako pomsta je odpustenie. Počujme, čo nám o tom v dnešnom evanjeliu hovorí Ježiš: Počuli ste, že bolo povedané: „Oko za oko a zub za zub. No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.“

Týmto Ježiš samozrejme nehovorí, že by sme sa nemali ozvať, keď nám niekto ublíži, alebo dovoliť iným, aby sa voči nám dopúšťali nespravodlivosti. Takýchto ľudí treba láskavo, ale pevne konfrontovať, ako sme si to povedali minulú nedeľu. No ak to nezaberie, potom nám neostáva nič iné, len svojmu protivníkovi odpustiť, situáciu prijať a niesť ju ako svoj kríž s tým, že Boh to všetko vidí a on nám náš kríž nielen pomôže niesť, ale že dokáže vstúpiť pozitívne aj do života nášho protivníka. Nemali by sme totiž zabúdať, že odpustenie mení ľudí viac než čokoľvek iné. Určite viac než pomsta.

Modlitba Společnosti Božího Slova:

Čtvrthodinová modlitba

Bože, věčná Pravdo, věříme v tebe.
Bože, naše sílo a spáso, doufáme v tebe.
Bože, nekonečná dobroto, milujeme tě celým srdcem.
Poslal jsi své Slovo jako Spasitele světa, učiň, abychom v něm byli všichni jedno.
Vylij na nás Ducha svého Syna, abychom oslavovali tvé jméno.

Vzývání patronů Společnosti Božího Slova

Vtělené Boží Slovo, oživuj nás svým Duchem.
Nejčistší Matko Boží, přiveď všechny k svému Synu.
Svatý Michaeli, Gabrieli a Rafaeli, pomáhejte šířit Boží království na zemi.
Svatý Josefe, Jáchyme a Anno, vyprošujte nám služebníky evangelia.
Svatý Petře a Pavle, Jene a Ondřeji, pomáhejte hlasatelům víry.
Svatý Řehoři, Augustine a Vincenci, přimlouvejte se za všechny stavy církve.
Svatý Arnolde a Josefe, blahoslavená Marie a Josefo, blahoslavení polští mučedníci Společnosti Božího Slova, pomáhejte nám v apoštolské práci.
Před světlem Slova a Duchem milosti, ať ustoupí temnota hříchu a noc nevěry a ať žije Srdce Ježíšovo v srdcích všech lidí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie