Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA BIELU SOBOTU

ZAMYSLENIE NA BIELU SOBOTU

Na Bielu sobotu Cirkev zotrváva pri Pánovom hrobe, rozjíma o jeho utrpení a smrti, ako aj o zostúpení k zosnulým, a v modlitbách a pôstom očakáva jeho zmŕtvychvstanie.

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nebudeme uvažovať o žiadnom konkrétnom evanjeliu, pretože dnešný deň sa v Cirkvi neslávi obeta svätej omše. Ale s Máriou, ktorá ako jediná zostala pevná vo viere a nádeji po tragickej smrti svojho Syna, sa v tichu a modlitbe pripravíme na slávenie sviatku nášho oslobodenia v Kristovi, teda na naplnenie evanjelia.

Postupná zhoda udalostí medzi smrťou a zmŕtvychvstaním nášho Pána a každoročným židovským sviatkom Paschy, ktorý je spomienkou na vyslobodenie z egyptského otroctva, nám umožňuje pochopiť pocit oslobodenia, ktorý šíri Ježišov kríž, nový veľkonočný baránok, ktorého krv nás chráni pred smrťou.

Ďalšia menej pozoruhodná časová zhoda, ale napriek tomu významovo bohatá, sa týka týždenného židovského sviatku „šabatu“. Dodržiava sa od západu slnka v piatok, keď matky v rodine rozsvietia svetlá v každom židovskom dome, až do súmraku v sobotu. Je to pripomienka toho, že po diele stvorenia, po stvorení sveta z ničoho, siedmy deň Boh odpočíval. Prial si, aby človek odpočíval aj siedmy deň ako vďaku za krásu Stvoriteľovho diela a na znak zmluvy lásky medzi Bohom a Izraelom. V židovskej liturgii „šabatu“ sa Boh vzýva ako manžel Izraela. Šabat je deň, ktorý každého povzbudzuje, aby prijal Boží pokoj, jeho „Šalom“.

Týmto spôsobom, po bolestnom diele kríža, podľa slov Kataríny Sienskej, Ježiš začína svoj odpočinok práve vo chvíli, keď sa rozsvietia prvé svetlá soboty: „Dokonané je.“ Teraz sa dielo nového stvorenia zavŕšilo – človek, kedysi väzeň hriechu, sa stáva novým stvorením v Kristovi. Práve bola spečatená nová zmluva medzi Bohom a ľudstvom, ktorú už nikto nikdy nezruší. Odteraz môže byť každá nevernosť obmytá krvou a vodou, ktoré prúdia z kríža.

V liste Hebrejom sa píše: „zostáva teda sobotný odpočinok pre Boží ľud“. Kristus nám dáva pravý odpočinok, náš hlboký pokoj, nie na jeden deň, ale na celý život, a aby to bola úplná nádej v nekonečné Božie milosrdenstvo, podľa výzvy Žalmu 16: „Preto sa raduje moje srdce a moja duša plesá, aj moje telo odpočíva v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí.“ robme všetko preto, aby sme sa s novým srdcom pripravili na radostné slávenie Baránkovej hostiny.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie