Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA BIELU SOBOTU

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes neuvažujeme o žiadnom konkrétnom evanjeliu, pretože dnešný deň je deň bez slávenia liturgie – bez slávenia sv. omše. Ale s Máriou, ktorá ako jediná zostala pevná vo viere a nádeji po tragickej smrti svojho Syna, sa v tichu a modlitbe pripravíme na slávenie sviatku nášho oslobodenia v Kristovi, teda na naplnenie evanjelia.

Postupná zhoda udalostí medzi smrťou a zmŕtvychvstaním nášho Pána a každoročným židovským sviatkom Paschy, ktorý je spomienkou na ich oslobodenie z egyptského otroctva, nám umožňuje pochopiť pocit oslobodenia, ktorý šíri Ježišov kríž, nový veľkonočný baránok, ktorého krv nás chráni pred smrťou.

Ďalšia menej pozoruhodná časová zhoda, ale napriek tomu významovo bohatá, sa týka týždenného židovského sviatku „šabatu“. Dodržiava sa od západu slnka v piatok, keď matky v rodine rozsvietia svetlá v každom židovskom dome, až do súmraku v sobotu. Je to pripomienka toho, že po diele stvorenia, po stvorení sveta z ničoho, siedmy deň Boh odpočíval. Prial si, aby aj človek odpočíval, aby tak vyjadril vďaku za krásu Stvoriteľovho diela a na znak zmluvy lásky medzi Bohom a Izraelom. V židovskej liturgii šabatu sa Boh vzýva ako manžel Izraela. Šabat je deň, ktorý každého povzbudzuje, aby prijal Boží pokoj, jeho „šalom“.

Týmto spôsobom, po bolestnom diele kríža, Ježiš začína svoj odpočinok práve vo chvíli, keď sa rozsvietia prvé svetlá soboty. S tým korešpondujú i Ježišove slová „Je dokonané.

Teraz sa dielo nového stvorenia zavŕšilo: človek, kedysi väzeň hriechu, sa stáva novým stvorením v Kristovi. Práve bola spečatená nová zmluva medzi Bohom a ľudstvom, ktorú už nikto nikdy nezruší. Odteraz môže byť každá nevernosť obmytá krvou a vodou, ktoré prúdia z kríža.

V Liste Hebrejom sa píše: „A tak ostáva sobotný odpočinok pre Boží ľud. “ Naša viera v Krista nám k nemu umožňuje prístup. Aby nám dal pravý odpočinok, náš hlboký pokoj, nie na jeden deň, ale na celý život, a aby to bola úplná nádej v nekonečné Božie milosrdenstvo, podľa výzvy Žalmu 16: „Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj svätý videl porušenie. “ Aby sme sa s novým srdcom pripravili na radostné slávenie Baránkovej svadby a aby sme sa naplno „oženili“ z lásky k Bohu v Kristovi.

Myšlienky k dnešnému zamysleniu:

  • Veď akú predstavu mohol mať človek predtým o Bohu, okrem predstavy modly, ktorú si vytvorilo jeho vlastné srdce? Kedysi bol Boh nepochopiteľný a nedostupný, neviditeľný a úplne nemysliteľný. Teraz však chcel, aby sme ho dokázali pochopiť. Ako sa to podarilo? Tým, že ležal v jasliach, kázal na vrchu, modlil sa cez noc a visel na kríži…“ (svätý Bernard)
  • Božská temnota tohto dňa, tohto storočia, ktoré sa čoraz viac stáva jednou dlhou Veľkou sobotou, prehovára k nášmu svedomiu. Ukrýva v sebe pre nás útechu. Smrť Boha v Ježišovi Kristovi je zároveň výrazom jeho radikálnej solidarity s nami. Najzáhadnejšie tajomstvo viery je zároveň najjasnejším znakom nádeje bez konca.“ (pápež Benedikt XVI.)
  • Kristova smrť bola skutočnou smrťou, lebo zakončila jeho pozemskú ľudskú existenciu. Ale pretože si osoba Syna zachovala spojenie so svojím telom, ono sa nestalo telesnou schránkou zosnulého ako ostatné telá, lebo smrť ho „nemohla držať vo svojej moci“; preto „Božia moc uchránila Kristovo telo pred rozkladom“. O Kristovi možno povedať: „Bol vyťatý z krajiny živých“ a zároveň: „Moje telo odpočíva v nádeji. Lebo nenecháš moju dušu v podsvetí a nedovolíš, aby tvoj Svätý videl porušenie“. Ježišovo zmŕtvychvstanie „tretieho dňa“ bolo toho znakom aj preto, že sa myslelo, že rozklad sa začína prejavovať na štvrtý deň.“ (KKC 627)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie