Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 12. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“ On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!“ A hneď bol očistený od malomocenstva. Potom mu Ježiš povedal: „Daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“ (Mt 8, 1-4)

Zamyslenie:

 Dnešné evanjelium nám ukazuje malomocného, ktorý si bolestne uvedomuje svoju chorobu, pristupuje k Ježišovi a prosí: “Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť” (Mt 8, 2). Keď vidíme, že Pán je nám tak blízko, ale naša hlava, srdce a ruky sú tak ďaleko od jeho plánu, od jeho spásy, mali by sme aj my pocítiť nutkanie vysloviť ten istý výraz malomocného: “Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť”.

Prevláda však dôležitá otázka: Môže spoločnosť, ktorá si neuvedomuje hriech, prosiť nášho Pána o odpustenie? Môže prosiť o očistenie akéhokoľvek druhu? Všetci poznáme priveľa ľudí s boľavým a zraneným srdcom, ich osobná dráma však spočíva v tom, že si nie vždy uvedomujú rozsah svojej situácie. Ale napriek všetkému je nám Ježiš vždy nablízku, až do konca vekov (porov. Mt 28, 20), pričom čaká na tú istú prosbu: “Pane, ak chceš…”.

Niekto by sa mohol pýtať: prečo je také dôležité uvedomiť si svoje problémy, obrátiť sa a chcieť sa zmeniť? Z jednoduchého dôvodu: ak by sme to tak necítili, nemohli by sme kladne odpovedať na predchádzajúcu otázku, kde sme povedali, že spoločnosť, ktorá si neuvedomuje hriech, bude veľmi ťažko prosiť Pána o pomoc.

Preto, keď prídu chvíle pokánia a sviatostnej spovede, musíme sa zbaviť minulosti, všetkých vredov, ktoré zamorili naše telo a dušu. Nemali by sme o tom ani na chvíľu pochybovať: Prosba o odpustenie je veľkým momentom kresťanskej iniciácie, pretože tým vždy spôsobujeme, že nám padá obväz z očí tak ako malomocnému, ktorý bol uzdravený.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie