Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 17. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PIATOK 17. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Evanjelium: 

Ježiš prišiel do svojej vlasti a učil ich v synagóge. Oni sa divili a hovorili: „Skade má tento takú múdrosť a zázračnú moc? Vari to nie je tesárov syn? Nevolá sa jeho matka Mária a jeho bratia Jakub a Jozef, Šimon a Júda? A nie sú u nás všetky jeho sestry? Skadeže má toto všetko?“ A pohoršovali sa na ňom. Ale Ježiš im povedal: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“ A pre ich neveru tam neurobil veľa zázrakov. (Mt 13, 54-58)

Zamyslenie:

Aj dnes je ťažké hovoriť o Bohu tým, ktorých poznáme. Ján Zlatoústy v komentári o Ježišovi hovorí: „Dedinčania z Nazareta ho síce obdivujú, ale ich obdiv nesmeruje k tomu, aby mu verili, ale skôr k pocitu závisti, akoby tým chceli povedať: „Prečo on, a nie ja“.“ Ježiš dobre poznal tých, ktorí namiesto toho, aby ho počúvali, sa na ňom pohoršovali. Boli to jeho príbuzní, priatelia, susedia, ktorých si vážil, ale práve pre ich postoj im nebude môcť nechať svoje posolstvo spásy.

My, ktorí nemôžeme robiť zázraky ani mať Kristovu svätosť – nechceme podnecovať závisť. Nech sa však deje, čo sa deje, často zistíme, že tí, ktorých máme najradšej, sú tí, ktorým by mohlo byť úplne jedno, že nás počúvajú. V tomto smere musíme mať na pamäti aj to, že nedostatky sa dajú ľahšie spozorovať ako cnosti, a preto sa naši blízki môžu čudovať: – Prečo sa ma snažíš naučiť robiť to či ono?

Kázať alebo hovoriť o Bohu s vlastnou rodinou môže byť ťažké, ale potrebné. Treba povedať, že keď sa Ježiš vracal domov, predchádzali ho jeho zázraky a jeho učenie. Možno aj v našom prípade budeme potrebovať určitú povesť svätosti, či už doma alebo mimo domova, skôr než začneme „kázať“.

Vo svojom komentári svätý Ján Zlatoústy dodáva: „Prosím, pozrite sa na Majstrovu láskavosť: Netrestá ich za to, že ho nepočúvajú, ale sladko hovorí: „Proroka si všade uctia, len nie v jeho vlasti a v jeho dome.“. (Mt 13, 57)”. Je zrejmé, že Ježiš odtiaľ odíde smutný, ale napriek tomu bude pokračovať vo svojom kázaní, kým jeho slovo spásy nebude prijaté vlastným ľudom. Podobne aj my budeme musieť kázať, aby sa Ježišovo slovo dostalo k tým, ktorých máme radi, ale keďže nás poznajú tak nás nechcú počúvať.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie