Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 21. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘ Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘ Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘ No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘ Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘ Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“ (Mt 25, 1-13)

Podcast:

Zamyslenie:

Je úžasné, ak ľudia v priebehu rokov získajú múdrosť, ktorá vedie k zmysluplnému životu. Ešte krajšie je, ak do večera svojho života získajú múdrosť, ktorá im pomôže zomrieť zmysluplnou smrťou. Lekári, zdravotné sestry, kňazi a zasvätení častokrát absolvujú špeciálne kurzy, ktoré ich pripravujú na sprevádzanie nevyliečiteľne chorých v ich posledných ťažkých dňoch a hodinách. Jedno je však isté: ak sa poradca nevyliečiteľne chorého musí spoliehať len na ľudskú múdrosť, má veľmi ťažkú úlohu, aby zdanlivú absurditu smrti urobil zmysluplnou.

My kresťania máme múdrosť danú Bohom, ktorá nám hovorí, že smrť nie je len smutná a nevyhnutná nevyhnutnosť, ale že má pozitívny zmysel. Kresťania vnímajú smrť ako dokonalú príležitosť na prijatie Boha a plné uvedomenie si seba samého. Kresťania veria, že keď zomrú s Kristom, spolu s ním aj vstanú. Všetci kresťania, nielen zdravotné sestry, lekári, kňazi a zasvätení, by mali cítiť zodpovednosť za trpiacich členov Božieho ľudu. Mali by sme sa vedieť podeliť o múdrosť viery s priateľom, ktorý vie, že jeho choroba je nevyliečiteľná.

Matúšovo podobenstvo z dnešného evanjelia pojednáva o dvoch typoch ľudí: o nerozumných, ktorí neboli pripravení, a o tých, ktorí mali múdrosť a boli pripravení, keď prišiel ženích (Ježiš). Buďme múdri, buďme pripravení!

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie