Zamyslenia

Zamyslenie na piatok 23. týždňa v Cezročnom období

Ježiš rozpovedal učeníkom toto podobenstvo: „Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy? Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku,‘ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.

Lk 6, 39-42

Zamyslenie:

Slová dnešného evanjelia nás pozývajú zamyslieť sa nad tým, aké dôležité sú príklady pre náš život a zároveň, aby sme sa i my stali príkladom života pre ostatných. Jedno ľudové príslovie hovorí: „Bratov príklad je najlepším kazateľom“ a iné „Obraz má hodnotu tisíc slov“. Nezabúdajme, že my, kresťania – sme a to bez výnimky! – sprievodcami, pretože sviatosť krstu nám udeľuje účasť na Kristovom kňazstve.

Áno, svojím správaním – či sa nám to páči alebo nie – máme príležitosť stať sa stimulujúcim modelom pre ľudí okolo nás. Zamyslime sa napríklad nad tým, aký vplyv majú rodičia na ich deti, učitelia na ich žiakov, autority nad občanmi atď. A kresťania musia mať pre túto skutočnosť obzvlášť živé svedomie. Zdali „môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy?” (Lk 6,39).

Naším poslaním by malo byť pokúsiť sa premeniť na skutky to, v čo veríme a čo deklarujeme ústnym podaním. Pri jednej príležitosti emeritný pápež Benedikt XVI., keď bol ešte kardinálom, povedal, že „ prispôsobení kresťania sú veľkým nebezpečenstvom“, pretože sa chvália síce svojim kresťanstvom, ale v skutočnosti ich správanie ukazuje, že nežijú charakteristický „radikalizmus“ evanjelia.

Byť radikálny sa však nemusí rovnať fanatickému správaniu. Ako povedal svätý Ján Pavol II.: „Ukrižovaný Pán je neprekonateľným svedectvom trpezlivej lásky a pokorného správania“. Kristus nie je ani fanatický ani nestriedmy. Ale je natoľko radikálny, že stotník, ktorý bol prítomný pri jeho smrti, musel povedať:  „Tento človek bol naozaj spravodlivý.“ (Lk 23,47).

Aplikácia:

  • Ako ja žijem hodnoty evanjelia?
  • Ako ukazujem na základe krstného kňazstva Kristovu lásku iným?   

Zamyslenie v audio podobe:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie