Zamyslenie na piatok 24. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na piatok 24. týždňa v Cezročnom období

Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.

Lk 8, 1-3

Zamyslenie:

Z dnešného evanjelia môžeme mať predstavu o tom, ako asi vyzeral bežný deň počas Ježišovho trojročného verejného života. Svätý Lukáš to vysvetľuje niekoľkými slovami: „Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve“ (Lk 8,1). O tomto tajomstve jeho života uvažujeme v treťom desiatku ruženca svetla.

Sv. Ján Pavol II vysvetľuje toto tajomstvo nasledovne: „Ďalším tajomstvom svetla je kázanie, ktorým Ježiš ohlasoval príchod Božieho kráľovstva, vyzýval na obrátenie a odpúšťal hriechy všetkým, ktorí k nemu prichádzali s pokornou dôverou: je to teda začiatok služby milosrdenstva, ktorú bude nepretržite vykonávať až do skončenia sveta predovšetkým prostredníctvom sviatosti zmierenia, ktorú zveril svojej Cirkvi“. (Rosarium Virginis Mariae, 21)

Ježiš stále prechádza okolo nás a ponúka nám svoje nadprirodzené dobrá: keď sa modlíme; keď čítame evanjelium a uvažujeme o tom, ako ho lepšie spoznávať, milovať a nasledovať; keď prijímame sviatosti, najmä Eucharistiu a sviatosť pokánia; keď sa so svedomitosťou a vytrvalosťou venujeme svojim každodenným prácam; keď sa staráme o svoju rodinu, stretáme sa s priateľmi či susedmi; keď pomáhame ľuďom, ktorí potrebujú hmotnú alebo duchovnú pomoc; keď oddychujeme alebo sa zabávame… V každej situácii môžeme objaviť Ježiša a nasledovať ho, ako to robili aj Dvanásti a niektoré ženy.

Okrem toho Boh povoláva každého jedného z nás k tomu, aby sme „sprítomňovali Ježiša“ vo svete: čiže, aby sme pred tými, s ktorými sa stretáme, svedčili – či už skutkami alebo slovami – o našej viere, ktorá dáva zmysel nášmu životu, o nádeji, ktorá nás pohýna vpred po cestách života naplánovaných Bohom a o láske, ktorá by mala motivovať všetky naše činy.

Prvá, ktorá nasledovala Ježiša a „sprítomňovala ho“ bola Panna Mária. Prosme ju, aby nám svojím orodovaním pomáhala na tejto ceste nasledovania Ježiša.

Aplikácia:

  • Darí sa mi objavovať Ježišovu prítomnosť v mojom bežnom živote?
  • Pre koho chcem byť ja dnes „Ježišom“?

 Zamyslenie v audio podobe:

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie