Zamyslenia

Zamyslenie na piatok 24. týždňa v Cezročnom období

Zamyslenie na piatok 24. týždňa v Cezročnom období

Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov.

Lk 8, 1-3

Zamyslenie:

Z dnešného evanjelia môžeme mať predstavu o tom, ako asi vyzeral bežný deň počas Ježišovho trojročného verejného života. Svätý Lukáš to vysvetľuje niekoľkými slovami: „Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve“ (Lk 8,1). O tomto tajomstve jeho života uvažujeme v treťom desiatku ruženca svetla.

Sv. Ján Pavol II vysvetľuje toto
tajomstvo nasledovne: „Ďalším tajomstvom svetla je kázanie, ktorým Ježiš
ohlasoval príchod Božieho kráľovstva, vyzýval na obrátenie a odpúšťal hriechy
všetkým, ktorí k nemu prichádzali s pokornou dôverou: je to teda začiatok
služby milosrdenstva, ktorú bude nepretržite vykonávať až do skončenia sveta
predovšetkým prostredníctvom sviatosti zmierenia, ktorú zveril svojej Cirkvi“.
(Rosarium Virginis Mariae, 21)

Ježiš stále prechádza okolo nás a
ponúka nám svoje nadprirodzené dobrá: keď sa modlíme; keď čítame evanjelium a
uvažujeme o tom, ako ho lepšie spoznávať, milovať a nasledovať; keď prijímame
sviatosti, najmä Eucharistiu a sviatosť pokánia; keď sa so svedomitosťou a
vytrvalosťou venujeme svojim každodenným prácam; keď sa staráme o svoju rodinu,
stretáme sa s priateľmi či susedmi; keď pomáhame ľuďom, ktorí potrebujú hmotnú
alebo duchovnú pomoc; keď oddychujeme alebo sa zabávame… V každej situácii
môžeme objaviť Ježiša a nasledovať ho, ako to robili aj Dvanásti a niektoré
ženy.

Okrem toho Boh povoláva každého
jedného z nás k tomu, aby sme „sprítomňovali Ježiša“ vo svete: čiže, aby sme
pred tými, s ktorými sa stretáme, svedčili – či už skutkami alebo slovami – o
našej viere, ktorá dáva zmysel nášmu životu, o nádeji, ktorá nás pohýna vpred
po cestách života naplánovaných Bohom a o láske, ktorá by mala motivovať všetky
naše činy.

Prvá, ktorá nasledovala Ježiša a
„sprítomňovala ho“ bola Panna Mária. Prosme ju, aby nám svojím orodovaním
pomáhala na tejto ceste nasledovania Ježiša.

Aplikácia:

  • Darí sa mi objavovať Ježišovu prítomnosť v mojom bežnom živote?
  • Pre koho chcem byť ja dnes „Ježišom“?

 Zamyslenie v audio podobe:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie