Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 24. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PIATOK 24. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša

Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov. (Lk 8, 1-3)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes si v evanjeliu môžeme všimnúť aký bol Ježišov bežný deň. Svätý Lukáš to vysvetľuje niekoľkými slovami: ” Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve ” (Lk 8, 1). O tomto rozjímame aj v treťom tajomstve ruženca svetla.

Pri opise tohto tajomstva Svätý Otec Ján Pavol II. hovorí: “Ďalším tajomstvom svetla je kázanie, ktorým Ježiš ohlasuje príchod Božieho kráľovstva, vyzýva k obráteniu a odpúšťa hriechy všetkým, ktorí sa k nemu s pokornou dôverou priblížia: je to otvorenie tej služby milosrdenstva, ktorú vykonáva až do konca sveta, najmä prostredníctvom sviatosti zmierenia, ktorú zveril svojej Cirkvi.”

Ježiš neustále prechádza v našej blízkosti a ponúka nám svoje nadprirodzené dobrá: keď sa modlíme; keď čítame a rozjímame nad evanjeliom, aby sme ho lepšie poznali a milovali a napodobňovali jeho život; keď prijímame sviatosť, najmä Eucharistiu a pokánie; keď sa s námahou a vytrvalosťou venujeme každodenným povinnostiam; keď sme s rodinou, priateľmi alebo susedmi; keď pomáhame tomu, kto potrebuje našu pomoc; keď oddychujeme alebo sa zabávame… Vo všetkých týchto okolnostiach môžeme nájsť Ježiša a nasledovať ho tak, ako to urobili aj Dvanásti a sväté ženy.

Každý z nás povolaný byť aj “prechádzajúcim Ježišom”, to znamená hovoriť tým, s ktorými sa stretávame – svojimi skutkami a slovami – o viere, ktorá napĺňa zmysel našej existencie, o nádeji, ktorá nás poháňa ísť vpred a o láske, ktorá má sprevádzať všetky naše skutky.

Prvá, ktorá nasledovala Ježiša a “bola Ježišom”, je Mária. Aby nám svojím príkladom a službou pomáhala!

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie