ZAMYSLENIE NA PIATOK 24. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

ZAMYSLENIE NA PIATOK 24. TÝŽDŇA V OBDOBÍ CEZ ROK

Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša

Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a s ním Dvanásti a niektoré ženy, ktoré uzdravil od zlých duchov a z chorôb: Mária, zvaná Magdaléna, z ktorej vyšlo sedem zlých duchov, Jana, žena Herodesovho správcu Chúzu, Zuzana a mnohé iné, ktoré im vypomáhali zo svojich prostriedkov. (Lk 8, 1-3)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes si v evanjeliu môžeme všimnúť aký bol Ježišov bežný deň. Svätý Lukáš to vysvetľuje niekoľkými slovami: “ Ježiš chodil po mestách a dedinách, kázal a hlásal evanjelium o Božom kráľovstve “ (Lk 8, 1). O tomto rozjímame aj v treťom tajomstve ruženca svetla.

Pri opise tohto tajomstva Svätý Otec Ján Pavol II. hovorí: „Ďalším tajomstvom svetla je kázanie, ktorým Ježiš ohlasuje príchod Božieho kráľovstva, vyzýva k obráteniu a odpúšťa hriechy všetkým, ktorí sa k nemu s pokornou dôverou priblížia: je to otvorenie tej služby milosrdenstva, ktorú vykonáva až do konca sveta, najmä prostredníctvom sviatosti zmierenia, ktorú zveril svojej Cirkvi.“

Ježiš neustále prechádza v našej blízkosti a ponúka nám svoje nadprirodzené dobrá: keď sa modlíme; keď čítame a rozjímame nad evanjeliom, aby sme ho lepšie poznali a milovali a napodobňovali jeho život; keď prijímame sviatosť, najmä Eucharistiu a pokánie; keď sa s námahou a vytrvalosťou venujeme každodenným povinnostiam; keď sme s rodinou, priateľmi alebo susedmi; keď pomáhame tomu, kto potrebuje našu pomoc; keď oddychujeme alebo sa zabávame… Vo všetkých týchto okolnostiach môžeme nájsť Ježiša a nasledovať ho tak, ako to urobili aj Dvanásti a sväté ženy.

Každý z nás povolaný byť aj „prechádzajúcim Ježišom“, to znamená hovoriť tým, s ktorými sa stretávame – svojimi skutkami a slovami – o viere, ktorá napĺňa zmysel našej existencie, o nádeji, ktorá nás poháňa ísť vpred a o láske, ktorá má sprevádzať všetky naše skutky.

Prvá, ktorá nasledovala Ježiša a „bola Ježišom“, je Mária. Aby nám svojím príkladom a službou pomáhala!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie