Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 25. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď sa Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ „A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“ Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

Lk 9, 18-22

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu nachádzame dve otázky, ktoré Kristus kladie osobne každému jednému z nás. Prvá je nasmerovaná, nazvime to, na štatistickú výpoveď? „Za koho ma pokladajú zástupy?“  (Lk 9,18). To nás núti rozhliadnuť sa a zistiť, ako ostatní odpovedajú na túto otázku: naši susedia, naši spolupracovníci, naši priatelia, naši najbližší príbuzní … Ich odpovede hovoria veľa, informujú nás, umiestňujú nás a umožňujú nám uvedomiť si, čo hľadajú tí, ktorí žijú vedľa nás, čo potrebujú, po čom túžia.

Ale v zapätí je tu pre nás druhá otázka: „A vy ma za koho pokladáte?“ (Lk 9,20). Toto sa stáva zásadnou výzvou, ktorá klope na naše dvere; otázka, ktorá si vyžaduje úprimnú odpoveď každého z nás: prijatie alebo popretie; úctu alebo odstup; kráčanie spolu s ním a v ňom alebo ukončenie vzťahu jednoduchých sympatií … Toto je delikátna a určujúca otázka, pretože sa nás dotýka. Čo hovoria naše ústa a postoje? Chceme byť verní tomu, ktorý je a dáva zmysel nášmu životu? Dá sa v nás nájsť úprimná túžba nasledovať Pána na našej ceste života? Svätý Ondrej z Kréty hovorí: „Je to cesta kríža a zmŕtvychvstania (…). Kríž je povýšením Krista. Pán predsa povedal: ‚Keď budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe‘. Je preto zrejmé, že kríž je slávou a oslavou Krista.“ Sme pripravení ísť s ním do Jeruzalema kríža ale i slávy?

Zamyslenie v audio podobe:

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie