ZAMYSLENIE NA PIATOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď sa Ježiš osamote modlil a boli s ním učeníci, opýtal sa ich: „Za koho ma pokladajú zástupy?“ Oni mu odpovedali: „Za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní hovoria, že vstal z mŕtvych jeden z dávnych prorokov.“ „A vy ma za koho pokladáte?“, opýtal sa ich. Odpovedal Peter: „Za Božieho Mesiáša.“ Ale on im dôrazne prikázal, že to nesmú nikomu povedať, a dodal: „Syn človeka musí mnoho trpieť, starší, veľkňazi a zákonníci ho zavrhnú, zabijú ho, ale on tretieho dňa vstane z mŕtvych.“

Lk 9, 18-22

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu nachádzame dve otázky, ktoré Kristus kladie osobne každému jednému z nás. Prvá je nasmerovaná, nazvime to, na štatistickú výpoveď? „Za koho ma pokladajú zástupy?“  (Lk 9,18). To nás núti rozhliadnuť sa a zistiť, ako ostatní odpovedajú na túto otázku: naši susedia, naši spolupracovníci, naši priatelia, naši najbližší príbuzní … Ich odpovede hovoria veľa, informujú nás, umiestňujú nás a umožňujú nám uvedomiť si, čo hľadajú tí, ktorí žijú vedľa nás, čo potrebujú, po čom túžia.

Ale v zapätí je tu pre nás druhá otázka: „A vy ma za koho pokladáte?“ (Lk 9,20). Toto sa stáva zásadnou výzvou, ktorá klope na naše dvere; otázka, ktorá si vyžaduje úprimnú odpoveď každého z nás: prijatie alebo popretie; úctu alebo odstup; kráčanie spolu s ním a v ňom alebo ukončenie vzťahu jednoduchých sympatií … Toto je delikátna a určujúca otázka, pretože sa nás dotýka. Čo hovoria naše ústa a postoje? Chceme byť verní tomu, ktorý je a dáva zmysel nášmu životu? Dá sa v nás nájsť úprimná túžba nasledovať Pána na našej ceste života? Svätý Ondrej z Kréty hovorí: „Je to cesta kríža a zmŕtvychvstania (…). Kríž je povýšením Krista. Pán predsa povedal: ‚Keď budem vyzdvihnutý od zeme, všetkých pritiahnem k sebe‘. Je preto zrejmé, že kríž je slávou a oslavou Krista.“ Sme pripravení ísť s ním do Jeruzalema kríža ale i slávy?

Zamyslenie v audio podobe:

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova
Všetky práva vyhradené
Prihlásenie