Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK 28. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

„Ježiša obstúpili také zástupy, že skoro jeden po druhom šliapali. On začal hovoriť najprv svojim učeníkom: „Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva. Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech. Vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, a potom už nemajú čo urobiť! Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla! Áno, hovorím vám: Tohoto sa bojte! Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!“ (Lk 12,1-7)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes nás Pán pozýva, aby sme sa zamysleli nad druhom zlého kvasu, za pomoci ktorého chlieb nemôže kysnúť, ale len zdanlivo kysne, zatiaľ čo v skutočnosti zostáva nepečený a nevhodný na konzumáciu. Ježiš hovorí: „Chráňte sa kvasu farizejov,…

Pokrytectvo je len zdanlivá dobrota, maska zhotovená látkou mnohých nápadných farieb, za ktorou sa skrývajú neresti a morálne deformácie, zákerné infekcie ducha a mikróby, ktoré poškodzujú myseľ, a teda aj našu existenciu.

Preto nás Ježiš varuje, že musíme byť opatrní pred týmito previnilcami, ktorí sa kázaním zlých príkladov a leskom svojich lživých slov snažia rozptýliť okolo seba infekciu. Máme okolo seba ľudí, ktorých by sme mohli klasifikovať ako farizejov našich čias, ktorí sa po tom, ako sa považujú za pokrstených a veriacich, s ľahkosťou vzďaľujú od zmýšľania Cirkvi a od Kristovho ducha a ešte k tomu všetkému sa snažia vystupovať ako učitelia, spoločníci a sprievodcovia veriacich.

Pán Ježiš nám odporúča rozlišovať medzi dvoma druhmi strachu: „Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, a potom už nemajú čo urobiť!“, to by boli prenasledovatelia kresťanských ideálov, ktorí dokážu zabiť desiatky veriacich v čase „lovu na človeka“.

Ale úplne inak motivovaný strach je strach zo straty nielen tela, ale aj duše, a tá zostáva v rukách nášho Božského Sudcu. Nedeje sa to, že by duša umrela – veď to by bolo pre hriešnika vlastne veľké šťastie – ale to, že okúsi trpkosť, ktorú možno nazvať „smrteľnou“, pretože je absolútna a nekonečná.

Ak si sa rozhodol žiť dobre, kým si tu, nebudeš poslaný do večného smútku. Ale keďže si tu nemôžeš vybrať, že nezomrieš, pokús sa, kým žiješ, vybrať si, že nezomrieš večne.“ (sv. Augustín)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie