ZAMYSLENIE NA PIATOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PIATOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

„Ježiš povedal svojim učeníkom podobenstvo: „Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo. Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.“
Lk 21,29-33

Zamyslenie:

Ježiš nás dnes volá, aby sme pozorovali a rozoznávali znamenia tejto našej doby a epochy a v nich uznali blízkosť Božieho kráľovstva. Pozýva nás „Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! (Lk 21,29) a dávajte pozor na to, čo sa s nimi deje – keď sa na ne pozriete, „… viete, že je už blízko leto.“ (Lk 21,30). Keď figovníky začnú kvitnúť a púčiky sa roztrhnú, je to znamenie nie len na očakávanie kvetov a plodov. Je to i predpoveď príchodu leta, keď aj všetky ostatné stromy „začnú prinášať ovocie“.

Podľa pápeža Benedikta XVI. „Slovo Božie nás núti zmeniť náš koncept reality.“ V skutočnosti je „… realista ten, kto v Božom slove uznáva základ všetkého.“ Toto Živé Slovo, ktoré nám ukazuje leto ako znak bezprostrednosti a bujarosti všetkého, čo sa prebúdza k životu. Je tým istým Svetlom: „… až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo.“ (Lk 21,31) . V tomto zmysle „Slovo nie je jednoducho počuteľné; nielenže má hlas, ale slovo má aj tvár, ktorú vidíme: Ježiša Nazaretského.“ (Benedikt XVI.)

Komunikácia a vzťah medzi Ježišom a Otcom bola dokonalá. A On, všetko, čo dostal od Otca, dal nám tým, že s nami komunikoval rovnako dokonalým spôsobom. Teda blízkosť Božieho kráľovstva, ktorá vyjadruje Božiu slobodnú iniciatívu prísť na naše stretnutie, nás musí nútiť rozpoznať túto blízkosť Kráľovstva, aby sme tiež mohli takto komunikovať s Otcom prostredníctvom Božieho Slova – Slova Pána tým, že budeme vnímať znamenia Božieho kráľovstva, ktoré je tak blízko, ako splnenie Otcových prisľúbení v Ježišovi Kristovi.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie