Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 1. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako
spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva. Počuli
ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd. No
ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu
bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý
blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa. Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si
spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom
a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj
svoj dar. Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste,
aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa
neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného
haliera.“
(Mt 5, 20-26)

Zamyslenie:

Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť farizejov a zákonníkov, nevojdete do nebeského kráľovstva.

Chodíme
do kostola nielen v nedeľu, ale každý deň, mod­líme sa ráno a večer, nekradneme,
nekrivdíme…

To je dobre, ale zákonníci a farizeji by sa mohli na našom mieste ešte aj niečím iným pochváliť. Napríklad denne roz­jímajú nad zákonom Božím. A počujme, čo hovorí Kristus: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia…

Spravodlivosť je čnosť, ktorá pobáda dávať každému, čo mu patrí. My ju však
obyčajne chápeme trochu farizejsky, príliš úzko. Zostavujeme si presný počet
povinností voči Bohu i voči blížnemu. A keď to splníme, oddáme sa spokojnej
istote a dívame sa spokojne na nebo.

Ježiš nás však z tejto spokojnosti prebúdza. „Ak vaša spra­vodlivosť nebude väčšia…

Sv. Bernard vysvetľuje tento výrok: „Nikto nie je dosť dob­rý, kto sa
neusiluje byť lepší. Spravodlivosť, dokonalosť, svä­tosť nie je niečo hotové,
ale je to stála snaha: stále lepšie a stále viac.“

Spravodlivý dáva každému, čo mu patrí.

Čo patrí Bohu? Všetko. Je teda smiešne odmeriavať Bohu čas, vyhradzovať
Bohu miesto, určovať odkiaľ pokiaľ. Má den­ne nárok na našich 24 hodín, či ich
trávime prácou, zábavou, jedlom, odpočinkom alebo ináč.

Sv. Pavol nás na to upozorňuje: „Či teda jete, či pijete, či čokoľvek iné robíte, všetko robte na Božiu slávu.“ Ak neplní­me Božiu vôľu po celý deň, On o tie vopred odmerané a vy­počítané kúsky našej modlitby, poväčšine aj tak roztržitej, asi veľmi nestojí. „Nie ten, kto mi hovorí: ’Pane, Pane’, vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca…“ A čo patrí podľa Krista blížnemu? Všetko, čo by sme si my na jeho mieste rozumne nárokovali – v prvom rade láska. Človek nie je vešiak na šaty, nádoba na jedlo a vrecko na almužnu…

Človek chce milovať a byť milovaný, to je jeho právo, ľud­ské právo všetkých nás, aj povinnosť spravodlivosti. Správna norma spravodlivosti je milovať Boha z celého srdca a blíž­neho ako seba samého.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie