Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO 2. ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 2. ADVENTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal zástupom: „Komuže prirovnám toto pokolenie? Podobá sa deťom, čo vysedávajú na námestí a pokrikujú na svojich druhov: ‚Pískali sme vám, a netancovali ste; nariekali sme, a neplakali ste.‘Prišiel Ján, nejedol a nepil, a hovoria: ‚Je posadnutý zlým duchom.‘ Prišiel Syn človeka, je a pije, a hovoria: ‚Hľa, pažravec a pijan, priateľ mýtnikov a hriešnikov!‘ No múdrosť ospravedlňujú jej skutky.“ (Mt11,16-19)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa zastavíme a zamyslíme sa nad tým, ako často chodíme na pohreby. No napriek tomu, príliš nepremýšľame o svojom vlastnom pohrebe.

Už len pozorovanie rytmu, ktorý nás obklopuje v prírode, nám pripomína túto skutočnosť. Môžeme z toho vyvodiť, že ani mi sa až tak veľmi nelíšime od rastliny alebo iného živého tvora… Či sa nám to páči, alebo nie, sme viazaní rovnakým prírodným zákonom ako všetky ostatné tvory, ktoré nás obklopujú. S veľmi dôležitým rozdielom! A to je pôvod nášho života. Sme stvorení na obraz a podobu Boha, stvoreného na večnosť.

Advent je preniknutý touto myšlienkou. Pán prichádza vo veľkej nádhere a navštevuje svoj ľud s pokojom, hovorí o večnom živote.

“Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky” (Mk 1,3), píše sa v II. adventnom dominikánskom cykle (cyklus B). Dávajte si pozor na to, ako sa správate v spoločnosti!” Zdá sa, že to dnes naznačuje, aby sme neboli prekážkou Božej láskyplnej komunikácie.

Je potrebné zreformovať náš spôsob konania. Musíme zmeniť všetko, čo robí našu zodpovednosť falošnou. A to tak že zo seba oddstránime pýchu, ctižiadosť, pomstychtivosť, neodpustenie atď. Tie postoje, ktoré z nás robia pánmi nášho sveta, ktoré nám bránia vidieť, že vôbec nie sme jeho vlastníkmi. V rozsiahlych dejinách ľudstva sme nepatrní.

Jánovi učeníci zažili očistenie svojich omylov. My, Ježišovi učeníci, môžeme prežiť neprekonateľnú skúsenosť očistenia od všetkých našich hriechov s nádejou na večný život: s nádejou na ďalšie Vianoce!

Obnovme s ním náš dialóg. Odpovedzme svoju modlitbu nádeje a lásky bez toho, aby sme venovali pozornosť hlučnému svetu, ktorý nás obklopuje.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie