Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Niekedy žijeme časy rozrušenia, nepokoja a stresu. Časy, v ktorých „otec lži“ nakazil inteligenciu človeka tým, že ho prinútil nazývať to, čo je zlé, dobrým a čo je dobré, zlom, aby svetlo pokladal za tmu a tmu za svetlo, aby do jeho duše zasadil spaľujúcu pochybnosť a skepsu, ktorá zabíja najmenšiu stopu nádeje v obzore plnosti…

Evanjelium:

„Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“ Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“ Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“ Jn 14,1-6

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, v piatok 4. veľkonočného týždňa, nás Ježiš vyzýva, aby sme zostali pokojní. Pokoj a radosť plynú hladko ako rieka pokoja z Jeho vzkrieseného Srdca k tomu nášmu, niekedy omámenému a nepokojnému, tak často rozkolísanému činnosťou, ktorá je rovnako hektická, ako je márna.

Preto niekedy žijeme časy rozrušenia, nepokoja a stresu. Časy, v ktorých „otec lži“ nakazil inteligenciu človeka tým, že ho prinútil nazývať to, čo je zlé, dobrým a čo je dobré, zlom, aby svetlo pokladal za tmu a tmu za svetlo, aby do jeho duše zasadil spaľujúcu pochybnosť a skepsu, ktorá zabíja najmenšiu stopu nádeje v obzore plnosti.

Plody tohto diabolského podniku sú zjavné. Akonáhle medzi nami, ľuďmi, prevládne „nezmyselnosť“ a strata transcendencie, zisťujeme, že sme nielenže zabudli na svoju cestu, ale že sme sa na nej dokonca stratili. A to preto, že sme kdesi v hektike zabudli na Toho, ktorý je sám Cesta.

Vojny, všetky druhy násilia, nerozumná nevraživosť a sebectvo pred životom, rozvrátené rodiny, bezcieľna mládež a tak ďalej a tak ďalej. To je tá veľká lož, o ktorú sa často opiera spoločnosť „pokroku“.

Avšak, uprostred toho všetkého je stále prítomný Ježiš, Knieža pokoja, ktorý opakuje všetkým ľuďom dobrej vôle so svojou nekonečnou nežnosťou: „„Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa.“

Po pravici Otca si chráni sen o svojom milosrdenstve a čaká na chvíľu, keď nás bude mať po svojom boku, aby sme boli tam, kde je On sám.

Nemôžeme argumentovať ako Tomáš. Už vieme, kde je cesta a kto je tou Cestou. Vďaka čistej milosti poznáme cestu, ktorá vedie k Otcovi, v ktorého dome je mnoho izieb. V nebi je pre nás pripravené miesto, ktoré zostane navždy prázdne, ak ho neobsadíme. Priblížme sa preto bez strachu a s neobmedzenou dôverou k Tomu, ktorý je jedinou Cestou, neodňateľnou Pravdou a plnosťou Života.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie