Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Židia zdvihli kamene a chceli Ježiša kameňovať. Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!“ Židia mu odpovedali: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom.“  Ježiš im vravel: „A nie je napísané vo vašom zákone: ‚Ja som povedal: Ste bohmi?‘ Nuž ak nazval bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo – a Písmo nemožno zrušiť! –, prečo vy hovoríte tomu, ktorého Otec posvätil a poslal na svet: ‚Rúhaš sa‘ za to že som povedal: Som Boží Syn?! Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi. Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!“ Preto ho zasa chceli chytiť, ale on sa im vymkol z rúk. Znova odišiel za Jordán, na miesto, kde Ján predtým krstil, a tam zostal. Mnohí prichádzali za ním a hovorili si: „Ján síce neurobil nijaké znamenie, ale všetko, čo Ján povedal o tomto, je pravda.“ A mnohí tam uverili v neho. Jn 10,31-42

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, v piatok, keď do slávenia Utrpenia a smrti Pána zostáva už len týždeň, nám evanjelium predstavuje motívy jeho odsúdenia. Ježiš sa snaží Židom ukázať pravdu, ale oni ho považujú za rúhača a chcú ho ukameňovať. Ježiš im hovorí o skutkoch, ktoré koná, o skutkoch svojho Otca, vysvetľuje prečo môže používať titul “Boží Syn”… Ježiš sa snaží predložiť argumenty, ktoré by mohli byť pre Židov prijateľné, ale bezvýsledne. To, čo sa Ježiš snaží povedať, je také veľké, že to nemôžu úplne pochopiť; pochopia to len malí a pokorní, lebo Božie kráľovstvo je skryté pred múdrymi a obozretnými. A podobne aj tí, čo nehľadajú vlastnú spravodlivosť a sú otvorení pre pravdu.

Ježiš zomrie, pretože hovorí pravdu o sebe, pretože je verný sám sebe, svojej identite a svojmu poslaniu. Ako prorok pozýva k obráteniu ale bude odmietnutý, zjavuje novú tvár Boha a sám bude opľutý, ustanovuje nové bratstvo a sám zostane opustený. No naplnia sa jeho slová: „A ja, až raz budem vyzdvihnutý od zeme, všetko pritiahnem k sebe.“ Sv. Lev Veľký preto ospevuje slávu kríža nášho Pána: „Obdivuhodná moc kríža! Nevýslovná sláva umučenia! Lebo v ňom je Pánova sudcovská stolica, súd nad svetom a moc ukrižovaného Krista. Pane, všetko si pritiahol k sebe, aby to, čo sa konalo, v tajomných náznakoch v jedinom chráme v Judei, všade nábožne slávili všetky národy v plnom a viditeľnom sviatostnom znamení.“

Evanjelium končí slovami: „Ježiš odišiel za Jordán a mnohí tam za ním prichádzali.“ To je pozvanie aj pre nás. Ak chceme v neho skutočne veriť, máme ísť za ním dobrovoľne, a byť pripravení počúvať a nasledovať ho.

Aplikácia.

Dnes sa zúčastním krížovej cesty, alebo sa ju sám pomodlím.

Poprosím v modlitbe o milosť hlbšej viery v Ježiša Krista.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie