Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO 5. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

„Židia zdvihli kamene a chceli Ježiša kameňovať. Ježiš im povedal: „Ukázal som vám veľa dobrých skutkov od Otca. Pre ktorý z nich ma kameňujete?!“ Židia mu odpovedali: „Nekameňujeme ťa za dobrý skutok, ale za rúhanie, preto, že hoci si človek, robíš sa Bohom.“ Ježiš im vravel: „A nie je napísané vo vašom zákone: ‚Ja som povedal: Ste bohmi?‘ Nuž ak nazval bohmi tých, ktorým bolo dané Božie slovo – a Písmo nemožno zrušiť! –, prečo vy hovoríte tomu, ktorého Otec posvätil a poslal na svet: ‚Rúhaš sa‘ za to že som povedal: Som Boží Syn?! Ak nekonám skutky môjho Otca, neverte mi. Ale ak ich konám, keď už nechcete veriť mne, verte tým skutkom, aby ste poznali a vedeli, že vo mne je Otec a ja v Otcovi!“ Preto ho zasa chceli chytiť, ale on sa im vymkol z rúk. Znova odišiel za Jordán, na miesto, kde Ján predtým krstil, a tam zostal. Mnohí prichádzali za ním a hovorili si: „Ján síce neurobil nijaké znamenie, ale všetko, čo Ján povedal o tomto, je pravda.“ A mnohí tam uverili v neho.“ (Jn 10,31-42)

Zamyslenie:

Dnes, v piatok, keď do dňa pamiatky smrti nášho Pána,
zostáva už len týždeň, nám Evanjelium podľa Jána predstavuje motívy jeho
odsúdenia. Ježiš sa snaží Židom ukázať pravdu, ale oni ho považujú za rúhača a
chcú ho ukameňovať. Ježiš im hovorí o skutkoch, ktoré koná, o skutkoch svojho
Otca, ktoré mu udeľujú zásluhy, o tom, prečo môže používať titul “Boží
Syn
“…

Napriek tomu hovorí o niečom, čo si ostatní len
veľmi ťažko osvojujú. Boli ním oslovení, keď sa ho pýtali “Rabbi, kde
bývaš?” Ale dnes sa môže zdať, akoby toto všetko nemalo zmysel, lebo
nechápu. Nechápu, nechcú, nevedia pochopiť. Prečo? Preto slová Ježiša skutočne
pochopia len malí a pokorní, lebo nebeské kráľovstvo je ukryté pred múdrymi a
učenými.

Ježiš sa snaží predložiť argumenty a dôkazy, ktoré by
mohli byť pre Židov prijateľné, ale bezvýsledne. On hovorí pravdu o sebe,
pretože je verný sám sebe, svojej identite a svojmu poslaniu. Ako prorok medzi
ľuďmi predkladá nárok na obrátenie a je odmietnutý. Ukazuje tvár Boha a je
opľutý. Ukazuje nové bratstvo a ostáva opustený.

Kríž nášho Pána sa opäť vynára a ukazuje ako pravá zástava, ako jediný a nespochybniteľný dôvod: “Ó, obdivuhodná cnosť svätého kríža! Ó, nevýslovná sláva Otca! Môžeme v ňom vidieť tribunál nášho Pána, súd tohto sveta a moc ukrižovaného Krista. Ó, áno, môj Pane: pritiahol si k sebe všetky veci, keď si celý deň vystieral ruky k tvrdohlavému a vzdorovitému ľudu.“ (porov. Iz 65,2). Práve vtedy si celý vesmír uvedomuje, že musí vzdať hold tvojmu majestátu!” (Svätý Lev Veľký).

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie