Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO 6. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Veru, veru, hovorím vám: Vy budete plakať a nariekať, a svet sa bude radovať. Budete žialiť, ale váš smútok sa premení na radosť. Keď žena rodí, je skľúčená, lebo prišla jej hodina. No len čo porodí dieťa, už nemyslí na bolesti pre radosť, že prišiel na svet človek. Aj vy ste teraz smutní; ale zasa vás uvidím a vaše srdce sa bude radovať. A vašu radosť vám nik nevezme. V ten deň sa ma už nebudete na nič opytovať. (Jn 16, 20-23a)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes začíname novénu k Duchu Svätému. Pri oživovaní spomienky na Večeradlo vidíme Pannu Máriu, Matku Božiu, Matku dobrej rady, ako sa rozpráva s apoštolmi. Je to zaiste rozhovor srdečný a plný láskavosti! Spomínajúc na všetky radosti, ktoré zdieľali so svojím Majstrom: Ježišove prisľúbenia. Utrpenie posledných Jeho dní sa zmenilo na radosť. Je to príjemná atmosféra vo Večeradle! A čo ich ešte čaká, ako ich Ježiš ubezpečil.

Teraz vieme, že Mária, Kráľovná apoštolov, Matka rastúcej Cirkvi, nás vedie k prijatiu darov a plodov Ducha Svätého. Dary sú ako plachty lode, keď sa rozvinú a vietor – predstavujúci milosť – fúka v jej prospech: aká rýchlosť a ľahkosť plavby!

Pán tiež prisľúbil, že ťažkosti na našej ceste premení na radosť: “(Jn 16, 22) a “vaša radosť môže byť úplná” (Jn 16, 24). A v Žalme 126, 6 čítame: „Keď odchádzali, idúcky plakali a osivo niesli na siatie. No keď sa vrátia, vrátia sa s jasotom a svoje snopy prinesú.“ Celý tento týždeň liturgia hovorí o oživení, o jasaní (skákaní od radosti), o večnom a istom šťastí. Všetko nás vedie k tomu, aby sme žili v modlitbe.

Ako napísal svätý Josemaria Escrivá: “Chcem, aby ste boli vždy šťastní, lebo veselosť je podstatnou súčasťou vašej cesty. Modlite sa, aby nám všetkým bola udelená rovnaká nadprirodzená radosť.”

Ľudské bytosti potrebujú smiech pre svoje telesné aj duchovné blaho. Zdravý humor nás učí, ako žiť. Svätý Pavol povie: “Vieme, že tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré” (Rim 8, 28). A tu máš dobrú evanjeliovú modlitbu! “Všetko je na dobré”; “Omnia in bonum!”

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

– “Radostný anjelský spev, keď sa narodil Pán. Nad týmto neopísateľným dielom Božej lásky ako sa má radovať ľudská pokora, keď radosť vznešených anjelov je taká veľká.” (sv. Lev Veľký)

– “Ťažkosti môžu z čohokoľvek odstrániť ľudskú radosť. Ale radosť, ktorú nám dáva Pán, ktorá nás núti radovať sa, nás povznáša v nádeji, že ju nájdeme aj v najtemnejších chvíľach.” (František)

 – “(…) Kristus, ktorý prijal všetko, aby všetko vykúpil, je oslávený tým, o čo prosíme Otca v jeho mene (porov. Jn 14, 13). S touto dôverou nás svätý Jakub a svätý Pavol nabádajú, aby sme sa vždy modlili.” (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2633)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie