Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO PRVEJ ADVENTNEJ NEDELI

„Keď Ježiš odchádzal, išli za ním dvaja slepci a kričali: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ Keď potom vošiel do domu, slepci prišli k nemu. Ježiš sa ich opýtal: „Veríte, že to môžem urobiť?“ Oni mu odpovedali: „Áno, Pane.“ Tu sa dotkol ich očí a povedal: „Nech sa vám stane, ako ste uverili.“ A oči sa im otvorili. Ježiš im pohrozil: „Ale nech sa to nik nedozvie!“ No oni šli a rozprávali o ňom po celom kraji.“

Mt 9,27-31

Zamyslenie:

Dnešné
evanjelium nám predstavuje tri postavy: Ježiša a dvoch slepcov, ktorí sa k nemu
blížia. Sú plní viery a nádeje v srdci. Oni počuli o ňom, o jeho citlivosti
voči chorým aj o jeho moci. Tieto črty ho identifikovali ako Mesiáša. Kto by im
teda mohol pomôcť lepšie ako Syn človeka?

Obaja
nevidiaci si navzájom pomáhajú a spoločne oslovujú Ježiša. Prosia o súcit toho,
ktorého volajú „Syn Dávidov“: „Syn Dávidov, zmiluj sa nad nami!“ (Mt
9,27).

Ježiš
konfrontuje ich vieru: „Veríte, že to môžem urobiť?“ (Mt 9,28). Ak sa už
odhodlali priblížiť k Pánovi, je to práve preto, že v Neho veria. A to
opakovane vyznávajú aj svojimi slovami. A Ježiš hneď dáva zrak tým, ktorí už vidia
skrze vieru. Veriť totiž znamená vidieť vnútornými očami.

Tento
adventný čas je vhodný na hľadanie Ježiša, so silnou vôľou a vierou, ako to vidíme
u oboch slepcoch, v spoločenstve, v Cirkvi. S Cirkvou vzývame
Ducha: „Príď Pane Ježišu, príď náš Pán.“ (porov. Ap 22,17-20). Ježiš prichádza
s mocou otvoriť oči nášho srdca, aby sme videli, aby sme verili. Advent je obdobím
mocnej modlitby, je časom prosby, no najmä časom vyznávania viery. Čas vidieť a
veriť.

Pamätajme na slová Malého princa: „Dobre vidíme iba srdcom. To podstatné je očiam neviditeľné.“ (Exupéry: Malý princ)

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie