Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI, ŠTEDRÝ DEŇ

ZAMYSLENIE NA PIATOK PO ŠTVRTEJ ADVENTNEJ NEDELI, ŠTEDRÝ DEŇ

Evanjelium:

Jánovho otca Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela, lebo navštívil a vykúpil svoj ľud a vzbudil nám mocného Spasiteľa z rodu Dávida, svojho služobníka, ako odpradávna hovoril ústami svojich svätých prorokov, že nás oslobodí od našich nepriateľov a z rúk všetkých, čo nás nenávidia. Preukázal milosrdenstvo našim otcom a pamätá na svoju svätú zmluvu, na prísahu, ktorou sa zaviazal nášmu otcovi Abrahámovi, že nás vyslobodí z rúk nepriateľov, aby sme mu bez strachu slúžili vo svätosti a spravodlivosti pred jeho tvárou po všetky dni nášho života .A ty, chlapček, budeš sa volať prorokom Najvyššieho: pôjdeš pred tvárou Pána, pripravíš mu cestu a poučíš jeho ľud o spáse, že mu náš Boh z hĺbky svojho milosrdenstva odpustí hriechy. Tak nás Vychádzajúci z výsosti navštívi a zažiari tým, čo sedia vo tme a v tôni smrti, a naše kroky upriami na cestu pokoja.“ Mt1,67-79

Podcast:

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu sme počuli Zachariášovú pieseň chvály po narodení jeho syna. V jej prvej časti otec Jána Krstiteľa ďakuje Bohu a v druhej časti jeho oči hľadia do budúcnosti. Vyžaruje z neho radosť a nádej pri spoznávaní spásonosného Božieho pôsobenia na Izrael, ktoré vrcholí príchodom Mesiáša, pripraveného jeho vlastným synom Jánom.

Už vieme, že Zachariáša Boh potrestal pre jeho skepticizmus. Teraz však, keď sa Božie pôsobenie stalo skutočnosťou – keďže sa mu vrátila schopnosť hovoriť -, hovorí to, čo predtým mohol vyjadriť len vo svojom srdci: „Nech je zvelebený Pán, Boh Izraela…” (Lk 1, 68). Koľkokrát vidíme temnú stránku vecí negatívne, pesimisticky! Keby sme mali nadprirodzené videnie skutočností, ktoré Zachariáš ukazuje v tomto chválospeve, žili by sme v neustálej radosti a nádeji.

“Pán je blízko, Pán je tu”. Otec, predchodca si uvedomuje, že príchod Mesiáša znamená predovšetkým svetlo. Svetlo, ktoré osvecuje tých, čo žijú v tme a v tieni smrti. Osvecuje nás! Kiež by sme si s plným vedomím uvedomili, že Ježiš prišiel osvetliť náš život, že prichádza, aby nás viedol, aby nám ukázal cestu, ktorou máme ísť… Bolo by skvelé, keby sme mu dovolili, aby nás viedol svojimi túžbami a nádejou, ktorú do nás vložil!

Ježiš je “Pán” (porov. Lk 1, 68.76), ale je aj “Spasiteľ” (porov. Lk 1, 69). Tieto dva prívlastky, na ktoré Zachariáš poukazuje o Bohu tak blízko Štedrého večera, nás môžu prekvapovať, pretože sú presne tie isté, ktoré anjel Pána priradí Ježišovi vo svojom ohlásení pastierom a ktoré budeme dojímavo počuť dnes večer pri polnočnej svätej omši. Je to sám Boh, ktorý sa narodil!

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie