Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Evanjelium:

Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“ Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič. Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“ Odpovedali mu: „Nemáme.“ On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník, ktorého Ježiš miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty – nebol totiž oblečený – a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov, a sieť s rybami ťahali za sebou. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania.Jn 21,1-14

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa Ježiš už po tretí raz po svojom zmŕtvychvstaní zjavuje svojim učeníkom. Peter sa vrátil k svojmu pôvodnému povolaniu rybára a ostatní sa k nemu pridali. Je to logické, lebo Peter nič iné ani robiť nevedel. Predtým, než ho Ježiš povolal, rybárom. Je dobré si hneď tu na začiatku všimnúť tento detail. Kým Peter nasledoval Ježiša a chodil s ním, nemohol vykonávať prácu rybára. To platí aj dnes. Tých, ktorých Pán volá aby ho zblízka nasledovali a žili jeho spôsob života, opúšťajú svoje pôvodné povolania, aby žili iba pre Pána.

Peter išiel teda chytať ryby spolu s inými učeníkmi. Ale v tú noc nič nechytili! Keď sa rozodnilo, objavuje sa na brehu Ježiš, ale oni ho nespoznávajú. Žiada ich o niečo na jedenie a odpovedajú mu, že nič nemajú. A tak im káže hodiť sieť do mora. A hoci sa zdá, žeby rybári mohli namietať, že ju spustili už toľkokrát, predsa len ho poslúchnu. Sv. Josemariá hovorí v tejto súvislosti: „Sila poslušnosti! Tiberiadské jazero odoprelo svoje ryby Petrovým sieťam. Celú noc sa márne namáhal. Potom poslušní slovu Pána opäť spustili siete a chytili „množstvo rýb“.  Verte mi: tento zázrak sa opakuje každý deň.“

Evanjelista poukazuje na detail, že rýb bolo stopäťdesiattri a že sa sieť nepretrhla. Sv. Hieronym v tom chápe univerzalizmus kresťanskej misie, ktorá má objať všetky národy sveta. Gréci verili totižto, že vo svete existuje celkom 153 druhov rýb. Zdá sa však že hlavným zmyslom tohto detailu je zdôrazniť Božiu nesmiernu štedrosť. Je to čosi podobné ako správa o veľkom množstve vody premenenej na víno v Káne Galilejskej, alebo o košoch odrobín, ktoré zostali po nasýtení zástupov na púšti, o živote v hojnosti, ktorý dáva Dobrý pastier, či o plnosti Ducha, čiže o životodarnej vode, ktorá nám zaručuje, že nikdy nebudeme smädní..

Ježiš im káže, aby doniesli z rýb, ktoré chytili a pozýva ich jesť. Oni síce chytili množstvo rýb, alebo len preto, lebo poslúchli Pánovo slovo. To platí aj pre nás a pre to, čo robíme. Je dôležité uznať Božiu úlohu v našom konaní, najmä v našich “úspechoch” a nepripisovať si všetky zásluhy.

Aplikácia:

Ako je s mojou poslušnosťou Božiemu slovu? Riadim svoj život podľa Božieho slova?

Som si vedomý toho, že bez Božej pomoci a požehnania, by som nebol nedokázal všetko to, čo som dokázal? Som za to vďačný Pánu Bohu? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie