Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA PIATOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Evanjelium:

Ježiš
sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli
spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej,
Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im
povedal: „Idem loviť ryby.“ Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli
a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič. Keď sa už rozodnilo, stál
Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich
opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“ Odpovedali mu: „Nemáme.“ On im povedal:
„Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili
a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník, ktorého Ježiš
miloval, povedal Petrovi: „To je Pán.“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán,
pripásal si šaty – nebol totiž oblečený – a skočil do mora. Ostatní
učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov,
a sieť s rybami ťahali za sebou. Keď vystúpili na breh, videli
rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal:
„Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na
breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo
toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik
z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán.
Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. To sa Ježiš
učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania.
(Jn 21,1-14)

Zamyslenie:

Dnes sa Ježiš po
tretí raz zjavuje učeníkom po svojom zmŕtvychvstaní. Peter sa vrátil k svojej
starej práci rybára a ostatní apoštoli sa rozhodli pridať sa k nemu. Je
logické, že ak bol pred nasledovaním Ježiša rybárom, tak sa vracia k svojej
starej práci.

V tú noc nič
nechytili! A zrána sa im zjavuje Ježiš, no nespoznávajú ho, kým ich nepožiada o
niečo na jedenie. Keď mu povedia, že nič nechytili, len im ukáže, kam majú
hodiť sieť. A hoci sa zdá, že rybári poznajú všetky odpovede a strávili noc
bezvýsledne, poslúchnu ho. „Ó, tá sila poslušnosti. Tiberiadské jazero
odmietalo pustiť svoje ryby do Petrových sietí. Celú noc sa namáhali, ale
márne. – No teraz, poslušne, púšťajú siete do vody a chytili (…) plný náklad
rýb. -Verte mi: tento zázrak sa opakuje každý deň“ (sv. Jozemaría).

Evanjelista zdôrazňuje aj počet rýb v sieti: „Bolo ich stopäťdesiattri.“ (Jn 21, 11), a hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Sú to detaily, ale detaily, ktoré treba mať na pamäti, pretože Vykúpenie sa uprostred bežnej práce uskutočňuje s poslušnosťou. Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. Všetci vedeli, že je to Pán.

Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu.“ (Jn 21, 12 – 13). Ak ho budeme poslúchať, nebude nám chýbať ani duchovný, ani materiálny pokrm. Učil to svojich najbližších nasledovníkov a povedal to aj Ján Pavol II: „Na začiatku nového tisícročia sa v našom srdci ozývajú tie slová, ktorými Ježiš (…) vyzval apoštola, aby sa vydal na hlbinu a spustil siete na lov: ‚Duc in altum‘ (Lk 5, 4). Peter a prví učeníci dôverovali Kristovým slovám (…), a keď to urobili, „chytili veľké množstvo rýb“ (Lk 5, 6). Jeho slovo zaznieva dnes pre nás. A tak ako apoštoli aj my sme pozvanými byť poslušnými Kristovi. 

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie