Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA PIATY DEŇ V OKTÁVE NARODENIA PÁNA

Evanjelium:

Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi,“ a aby obetovali, ako káže Pánov zákon, pár hrdličiek alebo dva holúbky. V Jeruzaleme žil vtedy muž menom Simeon, človek spravodlivý a nábožný, ktorý očakával potechu Izraela, a Duch Svätý bol na ňom. Jemu Duch Svätý vyjavil, že neumrie, kým neuvidí Pánovho Mesiáša. Z vnuknutia Ducha prišiel do chrámu. A keď rodičia prinášali dieťa Ježiša, aby splnili, čo o ňom predpisoval zákon, vzal ho aj on do svojho náručia a velebil Boha slovami: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov: svetlo na osvietenie pohanov a slávu Izraela, tvojho ľudu.“ Jeho otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ Lk 2,22-35 

Podcast:

V dnešnom evanjeliu počúvame o tom, ako podľa zvyku Starého Zákona, Mária a Jozef prinášajú malého Ježiša do chrámu. “Keď uplynuli podľa Mojžišovho zákona dni ich očisťovania, priniesli Ježiša jeho rodičia do Jeruzalema, aby ho predstavili Pánovi, ako je napísané v Pánovom zákone: „Všetko mužského rodu, čo otvára lono matky, bude zasvätené Pánovi“ (Lk 2, 22 – 23).

Čosi sa končí, a čosi nové začína. Ten, ktorého ohlásil kráľ Dávid, keď skladal svoje mesiášske žalmy, konečne vstupuje do Božieho chrámu! Starček Simeon čoskoro opustí tento svet temnoty, aby vstúpil do videnia večného Svetla: „Teraz prepustíš, Pane, svojho služobníka v pokoji podľa svojho slova, lebo moje oči uvideli tvoju spásu, ktorú si pripravil pred tvárou všetkých národov“ (Lk 2, 29 – 32). Pokúsme sa tak ako Simeon aj my kontemplovať na Vianoce Ježiša, ktorý nás svojím narodením prišiel spasiť. Nech sa aj v našom srdci zrodí chválospev radosti a vďačnosti z toho, že spása sa ponúka aj nám.

Obetovanie Pána v chráme nám pripomína aj pravdu, že aj my sme Božím chrámom, v ktorom prebýva Duch Boží (porov. 1 Kor 3, 16). Mali by sme byť preto bdelí, aby sme mohli spoznať Ježiša, keď ku nám prichádza vo všednosti života a prijať ho do svojho vnútra.

Poprosme Máriu, Božiu Matku, aby nám u svojho Syna vyprosila milosť stať sa prorokmi, ktorí budú celému svetu ohlasovať prítomnosť Ježiša Krista, Svetla na osvietenie pohanov.

Aplikácia:

Čo všetko patrí k radostiam môjho života? Je aj Ježiš mojou radosťou?

Znamenie ktorému budú odporovať – som kvôli svojej viere ochotný aj znášať urážky?  

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie