Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 11. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Počuli ste, že bolo povedané: ‚Oko za oko a zub za zub!‘ No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé. Tomu, kto sa chce s tebou súdiť a vziať ti šaty, nechaj aj plášť. A keď ťa bude niekto nútiť, aby si s ním išiel jednu míľu, choď s ním dve. Tomu, kto ťa prosí, daj, a neodvracaj sa od toho, kto si chce od teba niečo požičať.“ (Mt 5:38-42)

Podcast:

Zamyslenie:

V evanjeliu Ježiš k nám hovorí aj o svätosti a vysvetľuje nám nový zákon lásky. Preto od nás vyžaduje nielen neodplácať sa zlým za zlo, ktoré nám iní spáchali, ale dokonca preukazovať im dobro. Dnes si môžeme všimnúť niektoré detaily jeho nového zákona. Ježiš nás dnes učí, že odpustenie môže prekonať nenávisť. Zákon o pomste v Starom zákone znamenal istý pokrok, pretože stanovil hranice túžbe po pomste. Odplata nesmie byť väčšia, ako bola urážka: obrazne je to vyjadrené slovami: ‚Oko za oko a zub za zub!‘  Teda nie zmrzačiť alebo dokonca usmrtiť niekoho, pretože mi vybil jeden zub. Ježiš však ide ešte ďalej. Hovorí, že láska má prekonať túžbu po pomste. Ak chceme pochopiť dnešné evanjelium, musíme hľadieť na Pána Ježiša. Na kríži sa modlil za tých, čo ho ukrižovali: „Otče, odpusť im, nevedia, čo robia“ (LK 23:34). Jeho dnešné slová: „Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé“ môžeme spojiť s jeho gestom, keď potom, čo ho pri zajatí a vypočúvaní sluha veľkňaza udrel po líci, Ježiš mu povedal: „Ak som zle povedal, vydaj svedectvo o zlom, ale ak dobre, prečo ma biješ? “ (Jn 18:23).

Naše kresťanské správanie by nikdy nemalo byť motivované túžbou po odplate. Neznamená to však tolerovanie a mlčanie voči zlu. Máme stáť pevne, vedieť sa obhájiť a zostať otvorení odpusteniu. Dnešné evanjelium nám ukazuje cestu, ako zastaviť špirálu zla a nenávisti a ukázať svetu božiu milosť, ktorá v ňom pôsobí a pretvára ho. Sv. Bazil nám radí:  „Verte mi a zabudnete na urážky a poníženia, ktorých sa vám od blížneho dostalo. Uvidíte, ako rozdielne vás budú nazývať: On bude niesť označenie urážlivého násilníka, kým o vás sa bude hovoriť ako o tichých a pokorných. Jedného dňa on bude činiť pokánie za svoje násilie, ale vy nikdy neoľutujete vašu pokoru.“

Aplikácia:

  • Aká je moja najčastejšia reakcia na urážku? Túžim po odplate alebo po objasnení veci a zmierení?
  • Dnes sa pomodlím za všetkých, s ktorými mám napäté vzťahy a budem im vyprosovať Božie požehnanie. 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie