Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 12. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: ‚Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka‘ – a ty máš v oku brvno?! Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.“ (Mt 7:1-5)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes počúvame, ako nás Pán Ježiš vyzýva k tomu, aby sme nesúdili a neodsudzovali iných. „Nesúďte, aby ste neboli súdení. Lebo ako budete súdiť vy, tak budú súdiť aj vás, a akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“ (Mt 7, 1). Ježiš nám však aj povedal, aby sme sa snažili o nápravu nášho brata, ktorý hreší, čo znamená, že si predsa len o ňom máme utvoriť určitý úsudok. Z tohto dôvodu sv. Ján Chryzostom vysvetľuje: „Ježiš nehovorí, že máme nechať hriešnika ďalej hrešiť. Máme sa pokúsiť napraviť ho, ale nie s úmyslom nepriateľa, ktorý sa chce pomstiť, ale lekára, ktorý chce pomôcť a uzdraviť.“ Preto náš úsudok a postoj voči hriešnikovi má byť zameraný na nápravu a nie na potrestanie. Ale to, čo hovorí St. Augustín, je ešte zaujímavejšie: „Pán nám bráni v tom, aby sme až prirýchlo a nespravodlivo niekoho odsudzovali (…). Najskôr by sme sa mali my sami zamyslieť, či sme neurobili podobný hriech. Pamätajme si, že aj my sme slabí a krehkí a ak si už o niekom máme vytvoriť úsudok, tam potom to máme robiť vždy s úmyslom, slúžiť tým iba Bohu a nie nám samým“. Teda, nemáme sa povyšovať a myslieť si, že sme lepší.  Ak v momente, keď vidíme hriech nášho brata, začneme myslieť v prvom rade na nás samých, nestane sa nám, čo hovorí Pán v evanjeliu: „Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš?… Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku z oka svojho brata.“

Je normálne vidieť chyby a slabosti našich blížnych, u našich kolegov… Ak už máme niekoho napraviť, tak dôležité je „ako“ to robíme: s akým úmyslom, tónom reči, výberom slov, gestom, čiže či to robíme s láskou, alebo v hneve, či dotyčného máme skutočne radi a či sa za neho aj modlíme. Nikdy však nesmieme druhého odsúdiť, čiže vylúčiť ho z nášho srdca.

Aplikácia:

  • Spytujem si pravidelne svedomie? Poznám svoje vlastné slabosti a zlyhania?
  • Ako reagujem, keď vidím hriech blížneho?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie