Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 13. TÝŽDŇA v Cezročnom období 

Evanjelium:

Keď Ježiš videl okolo seba veľké zástupy, rozkázal preplaviť sa na druhý breh. Tu k nemu pristúpil istý zákonník a povedal mu: „Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš.“ Ježiš mu odvetil: „Líšky majú svoje skrýše a nebeské vtáky hniezda, ale Syn človeka nemá kde hlavu skloniť.“ Iný, jeden z jeho učeníkov, mu povedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“ Ale Ježiš mu povedal: „Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych.“ (Mt 8, 18-22)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nám prostredníctvom dvoch postáv predstavuje dve vlastnosti dobrého Ježišovho učeníka. Zákonníkovi, ktorý predstavil Ježišovi veľkorysú ponuku: „Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam pôjdeš“ Ježiš pripomína, že s tým je spojené aj materiálne odriekanie. Nasledovať Ježiša znamená byť pripravený zabudnúť na pohodlie a nič nevlastniť.  Byť s Ježišom znamená odpútanie sa od materiálnych dobier a nájdenie istoty v samotnom Pánovi a v ničom inom.

Možno nás prekvapí Ježišova odpoveď učeníkovi, ktorý mu povedal: „Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca.“ Ježiš mu na to hovorí: „Poď za mnou a nechaj, nech si mŕtvi pochovávajú mŕtvych.“ Ako to chápať? Všetky tieto výroky musíme vnímať v súvislostiach. Jasne ukazujú, že nasledovanie Ježiša zahŕňa radikálny záväzok, ale neznamená to, že budeme konať neľudsky alebo nerozumne. Napríklad. Krátko po tom, čo Peter opustil svoje lode a siete, aby nasledoval Ježiša, nachádzame Ježiša v jeho dome, kde sa stará o jeho chorú svokru. Ježiš tu jednoducho chcel dať najavo, že naše nasledovanie musí byť bezpodmienečné. Nemôžeme povedať: “Budem ťa nasledovať, ak…” alebo “Budem ťa nasledovať, až keď budem pripravený…” Keď Ježiš volá, človek má byť pripravený zanechať všetko podobne ako učeníci: siete, lode ba i členov vlastnej rodiny.

V tejto súvislosti si môžeme pripomenúť výzvu pápeža sv. Jána Pavla II. mladým: “Je možné byť moderným a hlboko verným Ježišovi Kristovi”. Vyžaduje si to odpútanie sa od všetkého, čo nás zväzuje v príliš materialisticky chápanom spôsobe života a čo zatvára dvere Duchu. Ježiš chce byť Pánom nášho života – a to mu dávame najavo aj tým, že ho počúvame a nasledujeme.

Aplikácia:

Je niečo, čo ma pripútava až príliš k tomuto svetu a robí ma neslobodným?  

Čo pre mňa konkrétne znamená „nasledovanie Krista“? Ako sa to prejavuje v mojom živote? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie